R-7/16 Trender i norsk landbruk 2016. Rogaland

Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen) er en postal spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning hvert annet år. Undersøkelsen er blitt gjennomført i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 og nå i 2016. Årets undersøkelse er dermed den åttende i rekken. Målet er å få etablert en kvantitativ database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. En fylkesvis datainnsamling i Rogaland, på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland, er den andre i rekken. Den ble først gjennomført i 2010. I dette notatet presenterer vi resultatene fra den fylkesvise datainnsamlingen i Rogaland for 2016 i form av frekvenstabeller og figurer. Disse gir en oversikt over hvordan deltakerne i undersøkelsen fordeler seg på de ulike svarkategoriene for hvert spørsmål.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.