R-7/95 Lokalkunnskap som ressurs i en kommunal planleggings-prosess. Stedsutvikling på Tautra

Rapporten er et innspill fra innbyggerne på Tautra i det pågående arbeidet med å utarbeide en kommunedelsplan for Frosta kommune. Gjennom intervjuer med lokalbefolkningen er det samlet lokalkunnskap som søker å gi et innblikk i sammenhengen mellom økonomiske, miljømessige, sosiale og fysiske forhold på Tautra. Kunnskap som kan gi den videre planprosessen et kvalitativt nytt innhold. En av hovedmålsetningene med dette prosjektet har vært å bringe fram de forventninger som innbyggerne har for framtiden. Hvilke tiltak er nødvendige for å kunne legge grunnlag for en videre bosetning og et aktivt lokalsamfunn? Tautra har et rikt fugleliv og deler av øya omfattes av den såkalte Ramsar-konvensjonen - d.v.s. at en har fredningsbestemmelser som legger restriksjoner på utnyttelsen av øyas arealer. Dette er et forhold som gjør Tautra til et spesielt "case". Det er spesielt to forhold som innbyggerne synes er av avgjørende betydning for lokalsamfunnets framtid; muligheter for boligbygging og en alternativ næringsmessig bruk av eiendommen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.