R-8/16 «Det setter jo stedet på kartet». Småskala stedsutviklingstiltaks betydning for forståelse av sted – Hasselvika som case

Denne rapporten er en lett bearbeidet versjon av min masteroppgave i geografi ved NTNU våren 2016. Rapporten baserer seg på en kvalitativ analyse av hvordan en lokalbefolkning på et lite sted opplever stedet de bor på når stedet står overfor ulike utfordringer, og har gjennomgått ulike forsøk på å møte utfordringene. Studien er gjennomført i Hasselvika i Sør-Trøndelag, hvor representanter fra lokalbefolkningen har møtt ulike utfordringer assosiert med sentralisering og fraflytting, med en lokal mobilisering og ulike former for småskala stedsutviklingstiltak. I rapporten vektlegges innbyggernes kvalitative opplevelse av hvordan et sted bør være, og hvordan de ulike forståelsene av dette henger sammen med syn på stedets status, hvilke typer stedsutviklingstiltak som velges å gjennomføres, og hvordan stedsutviklingstiltakene som gjennomføres oppleves av befolkningen. Rapporten viser at forskjellige stedsforståelser tydeliggjøres gjennom lokalbefolkningens opplevelse av hva et sted trenger for å fungere som et vellykket sted. Stedsutviklingstiltak spiller en rolle i lokalbefolkningens stedsforståelse i hvorvidt de bidrar til å skape eller opprettholde en ønsket versjon av stedet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.