R-8/14 Perceptions on the Importance of Land and Agriculture – A case study of Lusoke Village, Zambia

Endringer som følge av økt globalisering begrenser seg ikke til urbane områder. I det globale sør påvirkes rurale områder av globale prosesser som modernisering og urbanisering. Det som har vært kvinners viktigste levebrød, landbruk, blir berørt. Dette påvirker kvinnenes oppfatninger og handlinger i forhold til å planlegge strategier for å sikre sitt levebrød i en tid med store endringer. Denne rapporten diskuterer noen av de utfordringene som kvinner i landsbyen Chongwe, i Lusaka provinsen i Zambia opplever. Intervju med 30 respondenter danner grunnlag for rapportens analyser. I dette området har tilgang på jord tradisjonelt blitt fordelt mellom innbyggerne etter ansiennitetsprinsipp i felleseie, men kvinner har på grunn av tradisjoner vansker med å få tilgang til å forvalte egen jord. I tillegg blir jorden i felleseiene i økende grad solgt ut til privat eie, også til interessenter utenfra. Rurale områder i det globale sør inngår som en viktig del av verdens verdikjeder for mat. Det er derfor viktig følge med på hvordan jordspørsmål utvikler seg fremover i forhold til å sikre de mulighetene lokalbefolkningen, og da særlig kvinnene har for å ivareta sine behov for et levebrød. Forskningsbasert kunnskap hjelpe nasjonale og lokale myndighetene til å utvikle politikk som er tilpasset de ulike behovene folk i disse områdene har på generell og individuell basis.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.