Matvareindustrien mellom næring og politikk

Artikkelsamling. Tano-Aschehoug. Oslo Norsk jordbruksbasert næringsmiddelindustri står i dag overfor en rekke utfordringer. De viktigste er behovet for markedstilpasning, rasjonalisering og ivaretakelse av offentlige forvaltningsoppgaver, regionale behov og det norske jordbrukets interesser. På 1990-tallet har konkurransen på matvaremarkedet blitt betydelig skjerpet. Dette har ført til en rekke organisasjonsendringer og strukturrasjonaliseringer i næringsmiddelindustrien. ”Matvareindustrien mellom næring og politikk” belyser de viktigste årsakene til og drivkreftene bak disse endringene. I siste del diskuteres mulige tiltak for å styrke matvareindustriens posisjon som bidragsyter til næringsutviklingen i distriktene. Formålet med boken er å bidra til debatt om næringsmiddelindustriens fremtidige utvikling. Den er skrevet for beslutningstakere og andre interesserte i industri og offentlig forvaltning, men egner seg også godt som oversiktsbok i studier rettet mot næringsmiddelindustri, jordbruk og matvarekjeder. En rekke forskere, næringsutøvere og forvaltere bidrar i boken.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.