Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Denne boka gir et bilde av aktuelle brytninger i norske bygdesamfunn. Gjennom ulike perspektiver presenterer 30 samfunnsforskere sine analyser av interessekonflikter og endringer som mange er opptatt av i dag: brytninger mellom tradisjon og nyskaping, mellom bruk og vern, mellom ulike grupper, mellom individuelle og fellesskapets interesser, mellom sentrum og periferi, og mellom det lokale og det globale. Artiklene belyser tre hovedtema: • Brytninger i rurale liv • Brytninger i bruk og forvaltning av natur og landskap • Brytninger knyttet til rural næringsvirksomhet Rurale brytninger henvender seg til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører bygdesamfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.