Disputas i statsvitenskap for Jostein Brobakk

Jostein Brobakk forsvarer fredag 14.12.2018, graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Effekten av matkrise. Flernivåanalyse av regimeendringer og aktørresponser.» Vi ønsker han lykke til i morgen!

Les mer