Motvekst i mjølkefjøset

Så lenge me driv jordbruk basert på ei økologisk kløft, er det vanskeleg å gjera det berekraftig. Kva er gale med berekrafta i norsk jordbruk? Kvifor vil ikkje klimapolitikken som staten og bondeorganisasjonane fører, koma til å fungera? Er norsk…

Les mer

Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid? – Arendalsuka

Hvilken rolle kan forsknings- og utdanningsmiljøene ta for å bidra til mer innovasjon i distriktskommuner – på distriktskommunenes egne premisser? Hva kreves av kommunene og forskningsmiljøene for å skape gode samarbeidsrelasjoner som gir resultater? Vi inviterer til erfaringsutveksling, dialog og…

Les mer