Kronikk: Bærekraft i første rekke

Oppdrettsanlegg utenfor Bergen

Dagens bruk av begrepet i norsk debatt karakteriseres treffende av samfunnsøkonomen Kalle Moene i et intervju med Dagens Næringsliv sist desember som «et kraftig utvannet begrep – ja, det er ødelagt og har transmutert til et pynteord.» I dag vet vi at det er mer enn nok mat i verden, så mye at store mengder…

Les mer

Nytt notat: Bærekraftbegrepet og forutsetninger for bærekraftig fôr og fôrråvarer i landbruk og akvakultur

Food Information

Det legges vekt på den historiske utviklingen av FNs bærekraftagenda og elementene som kommer til etter hvert: fattigdom, matsikkerhet, matproduksjon, økonomisk vekst, forurensing, økosystemer, forbruksmønster, artsmangfold og klima. Disse elementene henger sammen på komplekse måter og er i dag uttrykt i FN med 17 hovedmål og 169 delmål. Notatet legger til grunn at en forståelse…

Les mer

Alvorleg snakka: Kor står vi, kor går vi?

Skjermbilde fra Jordbruksoppgjøret i Landbruks og matdepartementet

Eg må innrømme at torsdag 18. april vart ein nedtur for meg. Det starta så fint med Oslo-tur, møte med demonstrantar både kvelden før og på sjølve dagen og invitasjon til å overhøyre debatten frå Stortings-galleriet. Dette som skulle bli historisk både for bøndene, landbruksministeren og meg: Det andre opptrappingsvedtaket i livet mitt, vart ei…

Les mer

Kronikk: Kven er den norske bonden?

Demonstrasjon utenfor Stortinget 18. april. Foto: Reidar Almås

DEBATTINNLEGG: Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Kronikken ble publisert i Nationen den 25. april 2024. Me har liksom berre små, tungdrivne bruk her i steinrøysa. Alle er dei slitarar, desse bøndene, og klassemessig er dei meir å likna med industriarbeidaren i smelteverka under fossefalla, enn med den aristokratiske jordeigaren. Å leva av grunnrenta frå jorda…

Les mer

Havets tiår – og de viktige spørsmålene

The aims of the BioShare project has been to develop knowledge and analytical understanding necessary to assess, organise and manage the sharing of benefits from the utilization of natural resources, and provide policy recommendations accordingly. We especially focused on aquaculture and wind energy, but also bioprospecting and the strong growing interest in the ocean, comparing…

Les mer

Ei framtidsretta opptrapping for jorda

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger og ble publisert i spalten Faglig snakka i Nationen den 14.04.2024. Dersom politikken ikkje klarar å legga grunn for eit landbruk som betre fyller opp måla om landbruk over heile landet, matsikkerheit og beredskap, auka verdiskaping og berekraftig landbruk, vil ein slik plan ha liten verdi. I verste…

Les mer

Kronikk: Kombikua kan kjøle kloden

NRF ku på beite

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger. Kronikken ble publisert i Klassekampen den 10.4.2024. Det er vel kjent at den norske NRF-kua (Norsk Rødt Fe) er avla fram for å produsere både kjøtt og mjølk. Ved å samle sæd frå oksar som var avkom av høgtytande kyr, og ved hjelp av kunstig sæd overføring,…

Les mer

Faglig snakka: Bonden som fôrprodusent til lakseoppdrett

Laksefôr kan bli menneskemat

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger. Saken ble publisert i spalten Faglig snakka i Nationen den 9.4.2024. Husdyr i jordbruket bruker omtrent like mye kraftfôr som det brukes i fiskeoppdrett, om lag 2 millioner tonn til hver. I tillegg kommer grovfôret som drøvtyggerne spiser. Importandelen er imidlertid forskjellig. Til fiskeoppdrett importeres 92 prosent…

Les mer

Gir gass for å forebygge ulykker med gjødsel

De senere årene er det innført nye spredningsmetoder for gjødsel, endrede spredningstidspunkt og transport av gjødselvarer til og fra biogassanlegg. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan tilbakeføring av biorest, som er et restprodukt fra biogassanlegg, påvirker gassutvikling i fersk husdyrgjødsel. Gjødselgassens ulykkepotensiale, betydelige mørketall for skader og mangel på kunnskapsdeling mellom næringen og relevante…

Les mer

Innbyggere med anbefalinger for å bedre dyrevelferden

Bonde med sauene sine

Debatten om dyrevelferd fremstår polarisert og til tider svært høylytt i Norge. Likevel er de fleste av oss tilhørere til denne debatten og ikke deltagere. Hva mener norske innbyggerne egentlig om dyrevelferd, de som verken krangler i Dagsnytt 18 på NRK eller stiller opp i lange nyhetsinnslag på TV blant annet? Hva hadde skjedd om…

Les mer

Kvinner essensielle i kampen mot underernæring og fattigdom i Himalaya

Kvinner i Nepal Foto: Martin Andersson

Verdens matvareprogram anslår at tap av avlinger er en ledende årsak til matmangel for millioner av familier over hele verden. Opptil 40 % av tapene skjer blant småbønder i lavinntektsland (WFP, 2024). Dette skyldes utilstrekkelige lagringsfasiliteter og konserveringsteknikker. Vanlige matkonserveringsteknologier er kun økonomisk gunstige i industriell skala. På grunn av at slike installasjoner også krever…

Les mer

Gratulerer med dagen alle kvinner

International Women's Day on 8th March 2024

Å oppnå likestilling mellom kjønnene og kvinners velferd i alle aspekter av livet er mer avgjørende enn noen gang hvis vi ønsker å skape velstående økonomier og en sunn planet. Skryt til alle kvinnene i våre Living Labs som bryter nye barrierer, utvikler innovasjoner og samarbeider gjennom gjensidig støtte. De sår frøene for fremtidige generasjoner…

Les mer

Kronikk: Norsk landbrukspolitikk må endres for å bevares

NRF ku på beite

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av Anders Melås, forsker Ruralis og Reidar Almås, seniorforsker emeritus Ruralis. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Publisert i Nationen den 26.02.2024. Vi er enige i at landbrukspolitikken ikke har ført til ønsket utvikling på en del punkter, noe Ruralis og Agri Analyse også har påpekt nylig. Vi er…

Les mer

Kronikk: Norsk landbrukspolitikk må endres

Tresking av byggåker

Denne kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 21.02.2024. Harald Borgebund skriver i Dagens Næringsliv 16. februar at den norske landbrukspolitikken har feilet. Som flere andre griper han muligheten som har oppstått med mangel på melk og egg for å angripe den norske modellen. Anbefalingene går på å fjerne kanaliseringspolitikken, deregulere landbruket og åpne opp for…

Les mer

Foredrag: Vi må styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet

Sunniva Midthaug Solnør Foto: Håp i havet

Midthaug Solnør presenterte funn fra vår forskning, spesielt fra EU-prosjektet EmpowerUs  om tendenser og muligheter for bosetting og sysselsetting i kyst og distrikt. I tillegg til mange kjente faktorer, trakk hun fram boligmangel, kjønn og likestilling innen fiskeri og havbruk. Hun understreket betydningen av å styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet. Håp…

Les mer

Faglig snakka: Jordbruk og reindrift har et høyt antall ulykker

Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger. Innenfor norsk jordbruk og reindrift, er uoppmerksomhet, «skulle bare» og stress pekt som de viktigste årsakene til alvorlige arbeidsulykker og arbeidsrelaterte dødsfall, ikke minst av bønder og reindriftsutøvere selv. Er det slik det trenger å være? HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Ifølge Store…

Les mer