Melkeroboten gir ikke bedre likestilling i husarbeidet

En stadig større andel av melkeproduksjonen på norske gårder foregår med melkerobot. Med den økte fleksibiliteten melkeroboten gir, kunne en tenke seg at mannlige gårdbrukere tok større del i arbeidsoppgaver knyttet til hus og hjem enn det som tradisjonelt har vært vanlig i gårdsfamilier. Økt bruk av melkerobot ser imidlertid ikke ut til å føre til mer likestilling i husarbeidet på melkebrukene. Dette kommer fram i en rapport som ble utgitt av Ruralis i år.

Les mer