Erika Palmer
Erika Palmer

Ny ansatt: – Erika gir oss noe helt nytt

Erika Palmer, som har en fersk doktorgrad i systemdynamikk, er det nyeste skuddet på RURALIS-stammen.

Palmer disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Systems engineering applied to evaluate social systems: Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state.» Det var flere friere på døra da doktorgraden gikk mot dato for disputas.

– Jeg likte bindingene til NTNU veldig godt, men folkene her var det viktigste da jeg valgte arbeidssted. RURALIS har et dynamisk miljø med mye samarbeid, noe som passer meg godt, forklarer Palmer.

Erika Palmer kommer opprinnelig fra Maryland, USA, men nå bor hun på et småbruk på Inderøy. Hun har bodd i Norge i flere perioder siden 2006.

– Å komme til RURALIS tror jeg blir en naturlig overgang, da jeg har jobba en del med mat og matsystem. Jeg ser også stort potensiale i å kartlegge det rurale, selv om jeg ikke har jobba direkte med denne dimensjonen før, sier Palmer.

Før doktorgraden tok hun en bachelorgrad i psykologi ved University of Maryland, College Park, en mastergrad i bioantropologi ved University College London, og en mastergrad i industriell økologi hos NTNU.

Systemdynamikk

Systemdynamikk kan brukes til å modellere en rekke ulike system.

– Ved å studere historisk atferd kan man predikere effekten fra handlinger og hendelser i ulike system, slik som i bedrifter, samfunn og klima. Man starter gjerne med et problem, som høyt sykefravær, og ut fra teorier om hva som påvirker sykefravær legger man inn relevante variabler. Systemet man setter sammen testes opp mot historisk utvikling, og dersom systemets beregninger stemmer overens med faktisk utvikling, har man sannsynligvis modellert et godt system. Man kan bruke både historiske data og konstanter for å modellere et system, forklarer hun.

Mange muligheter

Den matematiske tilnærminga til samfunnsforskning åpner nye dører for RURALIS.

– Systemdynamikk kan eksempelvis brukes til å se hvordan en policy vil påvirke eller påvirker Distrikts-Norge. En variabel påvirker ofte mer enn en annen variabel. Gjennom systemdynamikkanalyse åpner man opp for å teste mer enn lineære sammenhenger mellom enkelte variabler. Det er naturlig at en modell når en likevekt, og at påvirkningen fra en variabel ikke har en konstant, lineær påvirkning på systemet. Da variablene påvirker hverandre på kryss og tvers, er det viktig med gode grafiske fremstillinger av de komplekse systemene som modelleres, forklarer hun.

Rastløs

Å få inn frisk kompetanse gir en ny dimensjon til forskninga til RURALIS.

– Vi har ønska å kunne tallfeste forskninga vår bedre. Her tilfører Erika oss noe helt nytt, som kan brukes på utrolig mange måter, både i nye og eksisterende prosjekt. Da Palmer presenterte feltet sitt for forskerne på huset, var det mange som var ivrige i å drøfte mulighetene som ligger i det som er en ny tilnærming for oss, sier forskningsleder Svein Frisvoll.

Palmer ser frem til å komme godt i gang med forskninga.

– Jeg ser for meg å knytte meg til pågående prosjekt så snart som mulig. Målet er å lande egne prosjekt, men det tar litt tid å lande nye prosjekt. Dette er min første måned på RURALIS, og jeg kjenner jeg er rastløs på å komme skikkelig i gang, avslutter hun.