Ansatte

Ansatte / Forskere / Erika Palmer (sluttet april 2021)

Erika Palmer (sluttet april 2021)

Forsker - PhD (Systems engineering)

Erika Palmer kommer opprinnelig fra Maryland, USA. Hun har bodd i Norge i flere perioder siden 2006. Erika har nettopp hatt disputas ved Universitetet i Bergen, og tittelen til PhD-avhandlingen er: «Systems engineering applied to evaluate social systems: Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state.» Erika bruker systemdynamikk modellering for å undersøke sosiale, økonomiske og miljøsystemer. I tillegg til PhD-en har hun utdanning i psykologi (BA; University of Maryland, College Park), bioantropologi (MSc; University College London) og industriell økologi (MSc; NTNU).