Eirik Magnus Fuglestad
Eirik Magnus Fuglestad. Foto: Fredrik Kampevoll

– Nesten skjebnebestemt med Ruralis

Odelsgutten Eirik Magnus Fuglestad, som har bakgrunn fra Landbrukets Hus og en doktorgrad i historisk sosiologi fra Universitetet i Edinburgh, er vår nyeste ansatte.

Fuglestad har forska på eiendomsretten til jord, nasjonsbygging og bøndenes rolle i denne prosessen. Spesielt ideologiske forståelser av odelsretten, og radikale rurale ideologier på 1800-tallet i Norge, har stått sentralt i hans undersøkelser.

– Eiendomsforhold og eiendomsrett, nasjonsbygging og politisk økonomi er områdene jeg har jobba mest med. Forhåpentligvis kan vi få i gang prosjekter innafor disse områdene, forteller han.

Fuglestad har også kompetanse på norsk jordbrukspolitikk på 1800 og 1900-tallet, og det norske markedsreguleringssystemet.

– Et historisk blikk på norsk landbruksmodell kan gi viktig lærdom om dagens system. Norsk landbrukspolitikk er kompleks og utvikla over lang tid, forteller rogalendingen videre.

Odelsgutt fra Rogaland

Fuglestad har selv vokst opp på gård, der han har brukt mye tid på dyrestell.

– Under bachelorstudiet pendla jeg 45 minutter til Universitet i Stavanger. Samtidig hjalp jeg til med gårdsarbeidet hjemme, mens jeg gikk på jordbruksskole på kveldene. Jordbruksskolen var en slags praktisk og teoretisk retta etterutdanning på kveldstid.

Fuglestad, som selv er odelsgutt, har en sterk kobling til landbruket.

– Jeg har jo en slags interesse for at det skal gå bra for jordbruket, forteller han.

Ut i verden

Før doktorgraden tok han en bachelorgrad historie på Universitet i Stavanger, før veien gikk videre til Skottland og en mastergrad i Nationalism studies.

– Hjemmekjær er vel en god beskrivelse av meg etter videregående. Etter bachelorgraden sa en kamerat at vi ikke kunne sitte her å sture, vi måtte komme oss ut i verden. Skottland virka ikke så langt unna, og det viste seg at jeg kom til å trives utrolig godt, humrer han.

Det ene førte til det andre, og Fuglestad endte  med både master- og doktorgrad fra Edinburgh i Skottland.

– Doktorgraden min er egentlig i sosiologi, men den har et historisk fokus. Både master- og doktorgraden var veldig interdisiplinær. Mitt arbeid her var historisk, men gjennom sosiologien kunne jeg bruke sosiologiske teorier og sammenligningsmetoder. Dette åpna nye dører sammenligna med å gjøre et rent historisk studie, forklarer han.

Fra Landbrukets Hus

Etter disputasen starta Fuglestad som trainee ved Landbrukets Hus i Oslo.

– Her gikk jeg fra AgriAnalyse, til Norges Bondelag og så til Norske Felleskjøp. Ut fra bakgrunnen min var Ruralis nesten skjebnebestemt, særlig etter tida på Landbrukets Hus. Traineestillinga var en tidsbegrensa jobb, og drømmen min var å komme inn i et forskermiljø da tida i Oslo begynte å renne ut. Jeg sendte derfor en åpen søknad, forteller han.

– Et historisk perspektiv vi ikke har hatt

Ved Ruralis skal Fuglestad blant annet være med som bokredaktør på BIOSMART, studere tidligere teknologiske skifter i landbruket i SmaT-prosjektet, og skrive om endringer i norsk jordbruk.

– I tillegg til å styrke kompetansen på den norske landbruksmodellen, så gir Eirik Magnus Ruralis et historisk perspektiv vi ikke har. For oss er det viktig å bevare og styrke kompetansen vår på endringer i landbruket. Bioøkonomiens fremvekst er et eksempel på endringer som vil endre landskapet, forteller forskningsleder Svein Frisvoll.