Ruralis deltar nå i forskningsprosjektet COPPER, som de neste årene skal forske på hvordan nabolag og borgere kan bidra til å bedre energisystemet vårt. Målet er å finne ut hvordan du og jeg som energiforbrukere kan bidra til å utnytte energien vi har bedre. Foto: Andreas Ryen Eidem
Ruralis deltar nå i forskningsprosjektet COPPER, som de neste årene skal forske på hvordan nabolag og borgere kan bidra til å bedre energisystemet vårt. Målet er å finne ut hvordan du og jeg som energiforbrukere kan bidra til å utnytte energien vi har bedre. Foto: Andreas Ryen Eidem

Kan «vanlige» folk bidra til å løse energikriser?

Ruralis deltar i COPPER-prosjektet, der målet er å finne ut hvordan nabolag og lokale nettverk kan kobles sammen for å bidra i det grønne energiskiftet.

COPPER står for Creating, Optimizing and Planning Positive EneRgy Districts og er et prosjekt delfinansiert av EU-kommisjonen og Norsk Forskningsråd.

I den grønne omstillingens tid ser COPPER på en spennende mulighet, nemlig hvordan lokale energifelleskap kan bidra til å løse den globale energikrisen. Gjennom forskning, innovasjon og strategiske samarbeid skal nye løsninger opp på bordet og frem i lyset.

– Ruralis’ rolle i COPPER er bistå med utvikling av supportsystemer slik at nabolag lettere kan bidra til det grønne energiskifte. Samtidig vil vi ha ansvar for å koordinere formidlingen av resultatene, sier seniorforsker Kristian Borch i Ruralis. Han er Ruralis’ prosjektleder i COPPER.

Prosjektet har som mål å utvikle nye konsepter for hvordan vi kan planlegge arealer og energiutbygginger slik at vi får såkalte Positive energidistrikter (PED).

– Målet til slutt er å få borgerne med på laget for å møte de endringene energisystemet vårt står overfor i det grønne energiskiftet, sier Borch.

Urolige tider påvirker energimarkedet

COPPER er en del av et internasjonalt partnerskap kalt DUT, The Driving Urban Transistion (DUT) Partnership. Mer enn 60 organisasjoner fra 28 forskjellige land jobber her sammen for å løse ulike bærekraftsutfordringer.

Energi er et av de store satsingsområdene i DUT. De siste årene med pandemi, krigsutbrudd og inflasjon i Europa har for alvor vist at vi alle må tenke energi på en ny måte. Lokal produksjon og forbruk av fornybar energi må økes for å redusere CO2-utslippene.

– Hvis Europa skal komme i mål med det grønne energiskifte, må vi alle bidra. Den gode nyheten er at det kan lønne seg. Derfor kan og bør borgerne i større grad delta i PED-er, sammen med regjeringer og de ulike markedsaktørene, sier Borch.

I EU er det mål om 100 PED-er innen 2025.

Borch viser til at PED-ene både skal gi oss en større bevissthet om energibruk og samtidig skape et fleksibelt energiforbruk. Dette er energisystemer med en langt større andel av fornybare kilder avhengig av.

– Det har blitt en vane for oss at energi bare er der når vi trenger den, og at systemet leverer energi til en billig pris. I fremtiden blir vi selv en integrert del av systemet i form av nettverk, det vi kaller for «likemannsnettverk» (peer-to-peer) som deler informasjon om forsyning, lagring og forbruk. Slik kan vi sørge for at energien produseres og utnyttes på mest mulig gunstig måte, sier Borch.

I EU er det satt mål om 100 lokale energifellesskap, også kalt Positive energidistrikter (PED), innen 2025. Illustrasjon: Driving Urban Transitions

Utvikling av urbane områder

I COPPER vil forskningsmiljøene hente inn erfaringer fra energifellesskaper i Norge, Danmark, Nederland og Portugal. Prosjektet skal gå over tre år og er nå i oppstartsfasen.

Til slutt sitter vi igjen med masse ny og verdifull kunnskap, som Ruralis vil ha et ansvar for å formidle.

– COPPER-prosjektet vil hjelpe til med å lage systemer hvor borgere, regjeringer og markedsaktører kan dele på kunnskap om hvordan lokale energinettverk skapes. Det vil være positivt for energimarkedet, men også gi oss informasjon om hvordan vi bør planlegge byer og andre urbane områder på en mer bærekraftig måte, avslutter Borch.

COPPER

EU-støttet prosjekt som ser på hvordan borgere kan bidra i Positive energidistrikter (PED). Målet er å bedre utnytte energien vi har.

Flere universiteter deltar i COPPER, deriblant Radboud og HAN universitetene i Nederland, Aalborg Universitetet i Danmark og University Institute of Lisboa i Portugal. I tillegg deltar selskapet EBO Consult i Danmark og Eigersund Kommune og Svåheia Eiendom AS i Norge. Ruralis har en koordinerende rolle i prosjektet.