NMBU sin landbruksrobot ORL
Landbruksroboten Thorvald Foto: Odd Roger K. Langørgen

Ny teknologi i landbruket – hva er bonden klar for?

Det kommer stadig nye og bedre teknologiske produkter til landbruket, men det er usikkert om bøndene vet om de nye løsningene, om de kan bruke dem og om de vil åpne lommeboka.

Det skal Ruralis i samarbeid med Felleskjøpet Agri finne ut av. Gjennom forskningsprosjektet «SmaT – Smart teknologi i landbruket» skal forskerne blant annet kartlegge og klassifisere ny teknologi.

– Ut fra dette skal vi lage en modell som skal kunne brukes til å vurdere hvor ferdig et produkt er på teknologisiden, hvordan markedet tar det imot og om teknologien blir sosialt og politisk akseptert, sier arbeidspakkeleder Jostein Vik.

Bonden kan få bedre agronomi og hente ut økonomiske gevinster gjennom lavere drivstofforbruk, kortere veksttid eller større avlinger ved hjelp av kunnskapen og produktene Felleskjøpet sitter på.

– Vi arbeider med en modell som skal forutsi etter gitte «regler» på hvilket nivå en teknologi er. Dermed kan vi ta raskere beslutning og kanskje ta inn produkter tidligere ved å bruke modellen, sier Bjarne Holm, som er utviklingssjef i Felleskjøpet Agri.

Norsk landbruksteknologi

Etter første møte i prosjektgruppen ble arbeidsmålene klare og vi går nå i gang med en kartlegging av relevant teknologi.

– Vi har valgt å fokusere på det som skjer utenfor driftsbygningene for å avgrense området, forklarer Vik.

Det finnes få, men gode eksempler på teknologiutvikling som har utspring fra forskning i Norge.

– For å nevne noe ser vi på NoFence, Roboten Thorvald og flere små aktører som har ulike sensorer som skal hjelpe til i jordbruket, forteller Vik.

Konferanse

I slutten av oktober skal prosjektdeltakerne på konferansen LandTek 2018, hvor hele prosjektgruppen samles. Bjarne Holm skal holde innlegg på konferansen som går over to dager på Storo i Oslo.

– Innlegget fokuserer på nyheter fra Felleskjøpet Agri og hva vi holder på med, sier Holm.

På konferansen er det også flere store og små aktører fra Norge innen landbruksteknologi som skal presentere nye teknologier og fortelle om sine produkter.

LandTek 2018 arrangeres av NFEA (Norsk Forening for Elektro og Automatisering) i samarbeid med Norsk landbrukssamvirke, som også er partner i prosjektet SmaT.