Mål om økt bærekraftig produksjon av mat fordrer i en norsk sammenheng ny og smart teknologi tilpasset små og store bruk. Dette handler om mer enn å utvikle nye redskaper til å henge på traktoren. Endra markedsforhold, sosio-økonomiske faktorer og etablerte praksiser påvirker om, og hvordan, nye teknologier innpasses i landbruket. Kunnskap om hvordan bonden, som den sentrale aktøren i landbruket, best kan dra fordel av nye teknologiske utviklinger er en sentral problemstilling.

Prosjektet har fått 4,8 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Her kan du lese mer om forskningsmidlene hos Landbruksdirektoratet.

Ambisjonen for SmaT-prosjektet er å bidra til å utvikle, tilpasse og implementere ny bærekraftig teknologi i norsk landbruk på en bærekraftig måte. Dette kan for eksempel være robot- og droneteknologi, digitalisering, sensorteknologi, elektrifisering, presisjonsjordbruk og så videre. Vi skal kartlegge pågående teknologiutviklingsprosjekter vurdere teknologienes modenhet, undersøke hvordan teknologiene påvirker sosiale og strukturelle forhold i landbruket, og studere markedsutvikling og markedsmuligheter for nye teknologier. SmaT inneholder også et innovasjonsarbeid for aktivt å utvikle og fremme konkrete teknologiutviklingsprosjekter og bedriftsetableringer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning Felleskjøpet Agri, Norsk landbrukssamvirke, Mære landbruksskole og NTNU – Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Prosjektleder er Egil Petter Stræte.

Digitalt morgenseminar (sluttseminar) 23.11.2021.

Program 08.30 – 09.30

Presentasjoner fra morgenseminaret ligger som lenker i programmet under.

Mer om prosjektet på nettside hos Ruralis: https://ruralis.no/prosjekter/smat-smart-teknologi-baerekraftig-landbruk/

Arrangør: Ruralis og partnere i prosjektet SmaT – Smart teknologi for et bærekraftig landbruk.

Prosjektet SmaT er et samarbeid mellom forskere fra Ruralis og NTNU, samt Mære landbruksskole, Felleskjøpet Agri og Norsk landbrukssamvirke. Vi har studert utendørsteknologi i jordbruket. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2021. Det er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Videoopptak:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.