Bonde med nettbrett
Foto: Colourbox

Nytt prosjekt: I samlet flokk mot fremtidens landbruk

Teknologi forandrer landbruket dag for dag, men hvordan kan denne utviklingen løfte hele næringa? Det skal vi finne svar på gjennom vårt nye prosjekt, FAIRshare.

Data og kommunikasjonsteknologi kan være nyttige verktøy for å gjøre landbruket mer bærekraftig, raskere og mer presist. Faren er derimot at forskjellene mellom bønder og ulike områder øker, og at forskjellen mellom teten og de som ligger lengst bak vil bremse utviklingen for alle.

– Vi skal derfor undersøke hvordan rådgivningstjenester kan sørge for at kunnskap om teknologisk fremgang deles. Målet med prosjektet er å engasjere, forberede og styrke de uavhengige rådgivermiljøene, og slik skape et levende nettverk som deler verktøy, ekspertise og motivasjon, forklarer seniorforsker Egil Petter Stræte, som nylig deltok på oppstartsmøtet i Irland.

Prosjektet skal se på de aller fleste europeiske land, og Ruralis representerer Norge i dette prosjektet, hvor 22 partnere fra 15 land deltar. Det er også ønskelig å få med norske bedrifter som leverer digitale verktøy til bruk i landbruket.

– Vi vil gjerne at leverandører av digitale verktøy tar kontakt med oss. Først skal prosjektet kartlegge hvilke digitale verktøy og tjenester som finnes, og vurdere erfaringer. Ut fra dette skal vi ha et såkalt «levende laboratorium», der rådgivere, bønder og forskere fra mange land vil møtes på en rekke arbeidsverksted for å utveksle erfaringer og diskutere nye løsninger, forteller Stræte.

Gruppearbeid kick-off foto EPS

Gruppearbeid kick-off foto Egil Petter Stræte

Prosjektet vektlegger utvikling sterkt, og har en varighet på fem år. Hele prosjektet koordineres av forsknings- og rådgivingsorganisasjonen Teagasc i Irland. Prosjektleder ved Ruralis er Karlheinz Knickl.