kyllinger i kyllingfjøs
Kyllinger Foto: Colourbox

Merker økt press fra finans

Siden finanskrisen, har finanssektoren vist stadig økende interesse for oppkjøp i landbruk og matindustri, skriver Ruralis i ny bok. Også i Norge øker presset, påpeker Ruralis.

Ruralis er ute med en bok om såkalt «finansialisering». Begrepet kan defineres på flere vis, men i boka bruker Ruralis følgende definisjon: «En prosess hvor finansielle aktører, logikker og prosesser øver en økende innflytelse over økonomisk og sosialt liv».

Mens finansaktører tidligere så på investeringer i landbruk som noe «eksotisk», er slike investeringer etter hvert blitt vanlig. Globalt, har denne utviklingen skutt fart siden finanskrisen i 2008.

Summene som spyttes inn, er enorme. Mellom 2006 og 2016 investerte ulike afinansktører rundt 45 milliarder US dollar globalt i landbruket, og beløpet har vokst med 8–10 prosent årlig, skriver Ruralis.

Forskningsinstituttet ønsker å bringe temaet på banen, både fordi denne type investeringer ofte skjer i det skjulte – og fordi store finansmiljøer søker makt og innflytelse også over norsk landbruk og matindustri.

– Finansialisering er et tema som har gått under radaren, men som godt kan settes på agendaen. Vi bør snakke mer om det, sier førsteamanuensis ved NTNU og forsker ved Ruralis, Hilde Bjørkhaug til Bondebladet.

Les hele saken hos Bondebladet.