Framvisning av soltørkteknologi på demonstrasjonsdagen
Framvisning av soltørkteknologi på demonstrasjonsdagen

Soltørk-teknologi og hjemmelaget syltetøy: SOLTØRK-prosjektet arrangerte demonstrasjonsdag i Inharrime, Mosambik

SOLTØRK nærmer seg prosjektslutt etter tre år. Som en av de siste aktivitetene i prosjektet og for å formidle forskningskunnskapen lokalt, arrangerte vi nylig en demonstrasjonsdag i Inharrime.

Målet med prosjektet har vært å utvikle en teknologi som gjør det mulig for bøndene i Mosambik å tørke frukt med solenergi. Opprinnelig skulle prosjektet koble to teknologier sammen. Den ene er såkalte membranposer som man kan fylle opp med juice fra ulike sitrusfrukter (se figur 1) og en solfanger hvor man kan legge inn posene for å akselerere tørkingsprosessen (se figur 2). Man kan lage syltetøy eller juice med disse posene.

Figur 1: Membranposer

Figur 2: Solfanger

Vi fant ut at posene, som er en oppfinnelse fra Lunds Universitet i Sverige, fungerer bra, men er vanskelig å implementere siden mye av logistikken rundt dette er ikke på plass i Mosambik. Dette innebærer alt fra produksjon, distribusjon og innsamling av posene etter bruk for å unngå mer plastsøppel i lokalmiljøet. Vi trenger derfor mer kunnskap om de sosio-økonomiske og sosio-tekniske aspektene for å gjøre disse posene tilgjengelige.

Selv om posene fortsatt har noen utfordringer, har soltørking av frukt møtt på stor interesse hos lokalbefolkningen. Gårdbrukerne i Inharrime produserer først og fremst cassava (mandioca) som de er vant til å tørke. Soltørk-teknologien kan hjelpe å tørke cassava mer effektivt, men kan også brukes for å tørke frukt som banan, ananas, eller mango. Mosambik har mye frukt, men bøndene har ikke tilgang til elektrisitet og mangler muligheter for lagring og å behandle mat. Dette fører til mye matsvinn i et land hvor mange fortsatt ikke har tilgang til nok mat (se figur 3).

Figur 3: Appelsin som råtner før det når markedet

 

Å tilpasse teknologi og praksiser til bøndenes behov

Prosjektet var basert på en gjentakende prosess som kunne fange opp læring og endring under de tre årene. Forskerne involverte aktivt medlemmer av to bondeorganisasjoner som de hadde samarbeidet med tidligere. Vi brukte ulike deltakende metoder, og resultatene av dette er publisert her og her. SOLTØRK har hatt et tett tverrfaglig samarbeid mellom forskerne, men også mellom forskerne og bøndene, og som har krevd en stadig tilpassing fra alle deltakere for å forbedre teknologiene som vi utviklet sammen.

Henrik Davidsson (fysiker i prosjektet, og ansvarlig for utforming av solfangeren) påpeker at «Jeg så på oss forskere som fleksible hele tida, som må tilpasse seg til hva bøndene vil ha, og jeg så på bøndene som mer statiske. Men nå helt mot slutten i prosjektet ser jeg hvor fleksible bøndene faktisk er når det gjelder bruk av teknologien.»

Ved siden av å utvikle en solteknologi for å tørke frukt har prosjektdeltakerne utdannet unge kvinnelige bønder i å lage syltetøy på den tradisjonelle måten, som innebærer at de bruker brensel for å varme opp sitrusjuice. Dette har vist seg å være en ny og nyttig praksis for bøndene, som riktignok ikke er særlig miljøvennlig, men som kan forbedres for eksempel med bruk forbedrede vedovner på sikt.

Framtiden for soltørking i Inharrime

På demonstrasjonsdagen i Inharrime deltok lokale myndigheter med blant andre ordføreren, landbruksrådgivning og rundt 70 gårdbrukere som ville lære mer om å tørke frukt med solenergi og smake på hjemmelaget syltetøy. I tillegg viste vi fram et første utkast av en film om SOLTØRK-prosjektet, som er en leveranse i prosjektet. Dagen ble avsluttet med felles lunsj til alle deltakere.

Forskerne framhevet under demonstrasjonsdagen at soltørkeren er eid av et nylig etablert cassava-kooperativ, som vil være tilgjengelig for alle medlemmer som vil lære mer om soltørking av frukt. Dette er en god måte å spre kunnskap på, og gir alle en sjanse til å prøve det ut siden teknologien fortsatt er for kostbar for privatpersoner.

Samarbeidet med det lokale cassava-kooperativet hvor teknologien er implementert i dag fortsetter med en ny PhD student fra Mosambik ved Lunds Universitet, som skal utvikle en effektiv måte for å tørke mango.

SOLTØRK-prosjektet har ført til mye mer kunnskap om bruk av solenergi for tørking av frukt i Inharrime. For å sette i gang en storskala produksjon av tørr frukt trengs det mer forskning og undersøkelser, blant annet er det behov for en markedsanalyse og kartlegging for å finne fram til lønnsomme forretningsmodeller.