Foto: Frode Fuglestad
Foto: Frode Fuglestad

Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum

Hvorfor er det opprør i Distrikts-Norge, hvem er elefanten i periferien og hva mener politikerne? Svarene får du når boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» lanseres under Distriktspolitisk landskonferanse i Stjørdal 23. september.

By og land, hand i hand var Arbeiderpartiets slagord i 1933. Med årene er klisjeen blitt stadig mer slitt, og i stedet opplever mange at staten melker distriktene og overstyrer den lokale folkeviljen. Under og bak en rekke distriktsopprør kommer den varige konfliktlinjen mellom sentrum og periferi til syne.

På konferansen lanserer forfatterne av boka «Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum» en rekke forslag til nye distriktspolitiske virkemidler. Du får blant annet høre mer om et distriktspolitisk grunnrentefond til fordeling, der en del av avkastningen av de statlige inntektene av naturressursene kan omfordeles til kommuner og fylkeskommuner og øremerkes til utviklings- og utbyggingstiltak.

Vi ønsker også å skape en møteplass for fag og politikk, og en rekke sentrale politikere vil delta i et panel. I tillegg kan du høre hva representanter fra regjeringens demografiutvalg, distriktsnæringsutvalget og ungdommens distriktspanel har å bidra med.

Distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland kommer. Kommer du?

Program, Distriktspolitisk landskonferanse

Fikk du ikke med deg konferansen eller vil du se hele eller deler av den igjen? Trykk deg inn på denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=QVs7tLPoDls

Presentasjoner fra dagen:

20200923 1015 Reidar Almås – Dei nye distriktsopprøra i lys av varige konfliktlinjer

20200923 1030 Bjørn Egil Flø – Kjensla av ran

20200923 1045 Anders Todal Jenssen – Foredrag Hell Sentrum mot periferi eller populisme

20200923 1100 Bente Aasjord – Elefanten i periferien

20200923 1200 Nils Aarsæther – Kommunereform

20200923 1215 Svein Frisvoll – Velferdsstaten og Distrikts-Norge ved et veiskille – på vei mot økt geografisk ulikhet i velferden

20200923 1245 Jostein Vik – Periferiens politiske økonomi i sentrum – nokre refleksjonar

20200923 1450 Hanne Alstrup Velure – Presentasjon Distriktnæringsutvalget