Psykisk helse i landbruket
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Digitalt møte om landbrukshelse, i en nordisk kontekst

Alle som er interessert i temaet landbrukshelse, i en nordisk kontekst, inviteres til et digitalt møte!

Nordisk møte om landbrukshelse- hva er viktige tema i dag og hva vil bli viktige tema framover?

Høstens viktigste møte og digitale møteplass om landbrukshelse i en nordisk kontekst. 

 

 

Tidspunkt: 4. november 2020, klokka 10.00-12.00 og 5. november, klokka 10.00-12.00.

Lenke for påmelding

Frist for påmelding 31.oktober.

Lenke for oppkobling vil bli sendt ut pr e-post til de som er påmeldt.

 

Program 

Onsdag 4.november 

10.00- 10.15: Velkommen og agenda, ved Brit LogsteinLeder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, i Trondheim og forsker (phd) ved Ruralis. 

10.15-10.30: Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områderved Alexander Zahl-Thanemstipendiat ved Ruralis. 

10:30-10:45: Rural kriminalitet i Sverige– hvordan påvirker dette bønders psykiske helse og trivsel? ved forsker Eva GöranssonSverige Landbruksuniversitet 

11.00-11:15Utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk, ved Johan Fredrik Rye, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.  

11:15-11:30Kunnskapsnotat om eksponering for plantevernmidler og helse i Norgeved Bjørn Hilt, professor ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital. 

11.30-11:45Migrant arbejdere i dansk landbrug – oplevelser i landbruget set med migranternes øjne, ved Astrid Stampe Lovelady, SEGES i Danmark 

11:45- 12.00. Ordet fritt. Brit Logstein er møteleder 

Torsdag 5.november 

10.00-10.05: Kort velkommen, ved Brit Logstein. Leder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, i Trondheim og forsker (phd) ved Ruralis 

10.05-10.20: Ulykker og risiko i det norske landbruket, behovet for nye perspektiver? ved Kari Anne Holte, forsker (phd) ved NORCE. 

10.20-10.35: Firhjuling og ulykkesrisiko i det svenske landbruket, ved Peter Lundqvist, Sverige Landbruksuniversitet. 

10.35-10.50: Èn helse- også relevant for bønders helse og yrkesutøvelse?  Et perspektiv med basis i prosjektet HUNT Én Helse ved Eystein Skjerve, professor ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. 

10.50-11.00Åpen post. Møteleder Brit Logstein. 

11.00-11.55: Erfaringsutveksling mellom Norge, Sverige og Danmark når det gjelder landbruk og coronapandemienForberedt innlegg fra Arnstein Lyngstad, Fylkesmannen i Trøndelag (Norge), Professor Peter Lundqvist (Sverige) og Helle Birk Domino, SEGES (Danmark) 

11.55-12.00: Takk for dagen, ved Brit Logstein 

 

Konferansen arrangeres av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, lokalisert ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital og Ruralis.

St.Olav logo