fruit market in Kathmandu
Råtne frukt og grønnsaker koster bønder i Bhutan og Nepal dyrt. Her fra et fruktmarked i Kathmandu, Nepal. Foto: Colourbox

Soltørk skal få avlinger i Asia til å skinne

Råtne grønnsaker koster bønder i Bhutan og Nepal dyrt, og en ny metode for å soltørke avlingene vil være strålende nyheter. Prosjektet SolarFood kan finne løsningen.

En stor del av befolkningen i Bhutan og Nepal er involvert i landbruk, og det er en viktig inntektskilde i de to asiatiske fjell-landene. Samtidig befinner de seg i skyggenes dal når det gjelder å bevare kvaliteten på avlingene. Det skyldes både manglende tilgang til gode lagringsmuligheter og teknologi for å konservere produktene.

Målet med SolarFood er å utvikle ny – og forbedre eksisterende – teknologi for å soltørke forskjellige avlinger. Det skal skje i samarbeid med bøndene.

Mindre svinn og høyere pris

– Vi skal snakke med lokale bønder for å finne ut hvordan de tørker frukt og grønnsaker i dag, og hvordan en ny teknologi basert på soltørking kan se ut og bli relevant for dem. Hensikten er å minske matsvinnet, og bedre kvalitet vil også gi høyere markedspriser og dermed øke bøndenes inntekt, sier Ruralis-forsker Pia Piroschka Otte.

Prosjektet er ledet fra Lunds universitet i Sverige, og Ruralis bistår med samfunnsvitenskapelig forskning. Gjennom å utforske behovet for å tørke frukt og grønnsaker skal bøndene involveres i selve prosessen med å lage teknologien.

Bøndene må involveres

– Ruralis skal legge til rette for samspillet mellom markedet, småbrukere og ingeniører. Det betyr blant annet å sette den praktiske kunnskapen til bøndene i sammenheng med vitenskapelig teknologidesign. Det er ikke mulig å introdusere en ny teknologi for bønder på landsbygda uten å involvere dem i prosessen. Gamle tradisjoner og sosiale faktorer, som kjønnsstrukturer og matpreferanser, er viktig å forstå, forteller Otte.

Småbrukere i Bhutan og Nepal gjennomfører tradisjonelt åpen soltørking. Metoden er lite effektiv og dessuten uhygienisk, siden avlingene spres på bakken for tørking helt fritt. Det medfører svært høy risiko for forurensning med mikroorganismer, insekter og skadedyr. I tillegg er tørketiden for lang.

Tørket frukt Foto: Namgay Tenzin

Kvaliteten forringes

I Bhutan er kardemomme en viktig inntektskilde for bøndene, men den blir ikke eksportert. Dårlig tørkepraksis gjør at kvaliteten forringes under lagring og transport, og dermed kan den ikke konkurrere med kardemomme fra India.

På matmarkedene i Nepal flommer det av ferske grønnsaker, men de råtner raskt i den varme lufta. Fryselagring er forsøkt, men grønnsaker som oppbevares på denne måten anses å være mindre velsmakende. Derfor er det lavere etterspørsel etter disse produktene. I tillegg trenger fryselagrene strøm, og det er det mange som ikke har tilgang til eller finner for kostbart.

Billig og miljøvennlig

– Solenergi er fornybar og billig energi sammenlignet med energikilder som brensel, kull eller strøm. Å utnytte solenergi er viktig med hensyn til bærekraft, siden det både er miljøvennlig og økonomisk lønnsomt, sier Otte.

For at innføringen av soltørkteknologien skal bli vellykket må tre forutsetninger oppfylles. Det må finnes

  • et marked for tørkende produkter
  • sosial aksept blant gårdbrukerne
  • en teknologi med en kort tørkeperiode. Helst under en dag for å unngå problemer med fuktighet og gjæring om natta.

Engasjerer lokale studenter

Etter planen skal prosjektet starte i juli og vare i tre år, men på grunn av corona-situasjonen er det usikkert når forskere kan reise til Nepal og Bhutan for å samle data og teste prototyper. I tillegg til forskere fra Lunds universitet og Ruralis, er Kathmandu University og Royal University of Bhutan involvert. Forskere og studenter fra de to sistnevnte engasjeres som forskningsassistenter for å bistå med innsamlingen av data.

Prosjektet er finansiert av Vetenskapsrådet i Sverige. Det bygger delvis på et tidligere prosjekt ledet av Lunds Universitet hvor Ruralis var involvert, og målet var å lage en soltørkteknologi for gårdbrukere i Mosambik.