Nå som landet er i ferd med å forlate den dogmatiske statskommunismen finnes det kanskje en annen mulighet enn den østeuropeiske røverkapitalismen.

I artikkelen «Towards sustainable family farming and independent food co-operatives in Cuba- Possible lessons from Norway», som ble publisert i International Journal of Sociology of Agriculture and Food i 2020, drøfter Reidar Almås og Vegard Bye hvorvidt lærdommer fra Norge kan bidra til å realisere en utviklingsmodell med familiebruk og uavhengige samvirker i landbruket på Cuba.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.