Rural farming scenery seen in Cuba. Photo: Colourbox
Rural farming scenery seen in Cuba. Photo: Colourbox

Finnes det en tredje vei for Cuba?

Nå som landet er i ferd med å forlate den dogmatiske statskommunismen finnes det kanskje en annen mulighet enn den østeuropeiske røverkapitalismen.

I artikkelen «Towards sustainable family farming and independent food co-operatives in Cuba- Possible lessons from Norway», som ble publisert i International Journal of Sociology of Agriculture and Food i 2020, drøfter Reidar Almås og Vegard Bye hvorvidt lærdommer fra Norge kan bidra til å realisere en utviklingsmodell med familiebruk og uavhengige samvirker i landbruket på Cuba.