Forside "Researching People and the Sea"
Forside "Researching People and the Sea"

Samler kunnskap om marin samfunnsforskning

Fisker du etter kunnskap om metoder for å forske på marine samfunn? Madeleine Gustavsson i Ruralis kan de fleste triksene i boka, og sammen med tre kolleger har hun samlet dem mellom to permer.

Ressursene som ligger i et levende hav framstilles gjerne som den nye oljen for Norge, og mens presset på landjorda øker blir den blå økonomien stadig viktigere også på verdensbasis. Dette har åpnet for et nytt forskningsfelt: marin samfunnsvitenskap.

Boka «Researching People and the Sea» er en samling artikler (antologi) om samfunnsvitenskapelige metoder innen feltet marin samfunnsvitenskap. Det er den første i sitt slag, og målgruppene er primært andre forskere, doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter og beslutningstakere med liten erfaring på dette spesifikke feltet.

Mer enn naturvitenskap

– Det marine feltet har inntil nylig vært dominert av naturvitenskap, enten det dreier seg om forskning på fiske, oppdrett eller vindkraft til havs. Vi ønsker å forstå den sosiale dimensjonen innen dette feltet, og intensjonen med boka er å formidle etiske og praktiske dilemmaer vi opplever i forskning på marine samfunn, sier Gustavsson.

Forfatterne deler erfaringer, reflekterer over praktiske og etiske utfordringer og diskuterer det som ofte ikke nevnes eller synliggjøres i metodikkdelen i artikler. Det vil si hvordan metodene deres har skapt ny kunnskap. Målet er å øke den samlede kunnskapen rundt metodikk og metoder innen det voksende forskningsfeltet marin samfunnsvitenskap, og det er behov for refleksjon over hvordan kunnskapen produseres.

Viktig å forstå kulturen

– Hittil er det fokusert lite på hvordan selve kunnskapen faktisk produseres innenfor dette feltet; vi glemmer prosessene som involverer det å gjøre selve forskningen. I boka er det et kapittel om intervjuer jeg har gjort med fiskere og fiskerfamilier, hvor jeg beskriver hvordan kulturelle ulikheter gjør det vanskelig å intervjue kvinnene i familiene når mennene er til stede. Da framhever kvinnene viktigheten av mannens rolle. Dette viser hvor viktig det er å forstå fiskerikulturen, hvordan den påvirker personene og hva slags opplysninger vi forskere sitter igjen med, forteller Gustavsson.

Nettopp møtet mellom gamle tradisjoner og den nye blå økonomien er et interessant aspekt ved den marine samfunnsforskningen. Det er et element som opptar Gustavsson.

– Havet framstilles som det nye rommet, med et enormt økonomisk potensial. Samtidig har fiskere hatt havet som arbeidsplass så lenge vi kan huske. Det finnes allerede en kultur, identitet og et sosialt liv på havet, og hvordan skal den overleve de nye elementene i den blå økonomien?

Boka fokuserer på hvordan vi bedre kan forstå disse utfordringene.

 

Redaktører av «Researching People and the Sea» er

Madeleine Gustavsson, forsker ved Ruralis

Carole White, forsker ved School for International Development, University of East Anglia og seniorforsker i Department for the Environment, Food and Rural Affairs

Jeremy Phillipson, Professor of Rural Development ved Centre for Rural Economy, Newcastle University

Kristen Ounanian, førsteamanuensis ved Centre for Blue Governance, Aalborg Universitet

Du finner boken her: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59601-9#toc