Småbrukere i Ukraina flytter tankser
Småbrukere i Kharkiv/Ukraina flytter tankser så de kan fortsette med arbeidet på åkrene sine Foto: Shutterstock

Hvordan havnet ukrainsk korn i Europa istedenfor i Afrika og Midtøsten?

Ukrainsk korn strømmer inn i Polen, Romania og Bulgaria til en flom protester fra bøndene der. Kornet var tiltenkt land i Afrika og Midtøsten. Hvordan skjedde dette, og hvorfor er det et problem?

Den russiske invasjonen har fått alvorlige konsekvenser for Ukrainas eksport av korn. Under de første fem månedene av krigen blokkerte Russland ukrainske havner ved Svartehavet. Da tok EU og den ukrainske regjeringen initiativ til såkalte solidaritetslinjer.

Hensikten var å transportere korn på lastebiler, tog og skip for å levere det til Europa og deretter til land i Afrika og Midtøsten. 22. juli i fjor var det nesten slutt på havneblokadene, takket være FNs «Black Sea Grain Initiative». Men korridoren som ble opprettet sjøveien var utilstrekkelig, og transporten fortsatte også over land.

Straks etter at havnene ved Svartehavet var åpnet igjen, sa Russlands president Vladimir Putin at «nesten alt» ukrainsk korn som ble transportert under Black Sea Grain Initiative, for å avhjelpe matkrisen i utviklingslandene, i stedet havnet i rike europeiske land. Europeiske ledere avviste dette.

Coordination Centre som ble opprettet i Istanbul for å overvåke kornhandelen under Black Sea Grain Initiative rapporterte at mer enn 60 prosent av kornet nådde Afrika, Midtøsten og andre lav- og mellominntektsland, og resten ble levert til Europa og noen andre land.

En del av det ukrainske kornet som kom til Europa (både sjøveien og over land) var tiltenkt markedet der, som en del av EUs faste import av jordbruksprodukter fra Ukraina. Men det meste var ment å eksporteres videre til Afrika og Midtøsten. Fartøy som transporterer ukrainsk korn på Donau, seiler til havnen i Constanta i Romania. Om kornet var planlagt å nå EUs markeder, skulle skipene fortsette å bevege seg lenger langs Donau, som kapteinen på et av skipene forklarte meg i et intervju.

Likevel var en del av kornet som var avsatt for Afrika og Midtøsten fortsatt i Europa. Dette bekreftes av at Slovakia oppdaget et plantevernmiddel som er forbudt i EU i hvete fra Ukraina. Årsaken til at ukrainsk korn endrer bestemmelsessted er transportproblemer og kommersielle interesser.

– Det største problemet er ikke lenger å frakte det ukrainske kornet ut av Ukraina. Det største problemet er hva som hender med det etterpå, sa en representant for en av de største ukrainske korneksportørene i et intervju for forskningsprosjektet vårt «Matberedskap i krig: Ukrainske og globale matsystemer».

På grunn av uro i verdenshandelen med mat, forårsaket av krigen i Ukraina, har kjøpere og agenter som tidligere har handlet korn for markedene i Nord-Afrika og Midtøsten funnet nye leverandører. Eller så er det helt enkelt ulønnsomt å transportere korn på veier gjennom EU. Som et resultat av det, vokser berg av korn som eksporteres fra Ukraina i nabolandene.

 

Større prismargin og problemer med logistikk har fått noen forhandlere til i stedet å selge ukrainsk korn på EU-markedene.

 

Ukrainsk korn er billigere enn det europeiske. Det skyldes lavere produksjonskostnader, og det faktum at EU i fjor kuttet toll og importkvoter på ukrainske jordbruksprodukter. Det ble gjort for å forenkle transport til Afrika og Midtøsten. Større prismargin og problemer med logistikk har fått noen forhandlere til i stedet å selge ukrainsk korn på EU-markedene.

Strømmen av ukrainsk korn til Europa har ført til lavere priser, og europeiske bønder sliter med å få solgt sine produkter. Halvparten av den ukrainske solsikken havnet for eksempel i Bulgaria. Dette var et mareritt for de bulgarske produsentene av solsikker som kun fikk solgt 5–10 prosent av avlingen sin, og prisen de fikk var lavere enn produksjonskostnadene. Bønder i Polen, Romania, Ungarn og Slovakia har lignende utfordringer.

Dessuten er det visse aktører som tjener seg rike på dagens situasjon, noe som forverrer problemet ytterligere. I et intervju med meg forteller en polsk jordbruksekspert at noen selskaper kjøper billig ukrainsk korn beregnet for andre formål enn mat og selger det videre til bakerier som polsk korn.

Lyssky virksomhet med å kjøpe billige utenlandske produkter og selge dem som lokale produkter, er ikke noe nytt i Polen og har tidligere forårsaket bondeprotester.

EU-kommisjonen anslår at bønder fra Polen, Romania, Ungarn, Bulgaria og Slovakia har tapt totalt 417 millioner euro (cirka 4,7 milliarder norske kroner) på grunn av tilstrømningen av billig ukrainsk korn. EU vil betale en kompensasjon på 56,3 millioner euro (cirka 641 millioner norske kroner) til polske, bulgarske og rumenske jordbrukere, men bøndene mener at støtten ikke er tilstrekkelig og protesterer.

For å håndtere bøndenes protester og beskytte de nasjonale markedene, innførte regjeringene i Polen og Ungarn midlertidige forbud mot import av ukrainsk korn og visse andre produkter.

Men eksperter sier at tiltaket ikke vil være effektivt og snarere er gjort for å øke den politiske støtten til de regjerende partiene. EU-kommisjonen fordømte disse tiltakene, fordi EU har eksklusiv fullmakt til å drive handelspolitikk innen unionen.

Natt til 22. april ble det igjen tillatt å transportere ukrainsk korn gjennom polsk territorium.

Denne kronikken stod på trykk i Nationen og på nationen.no den 24.04.2023.