An old farm tractor painted in yellow-blue color with a trailed sprayer with tank capacities is preparing to spray a crop protection product on a field sown with sunflowers.
An old farm tractor painted in yellow-blue color with a trailed sprayer with tank capacities is preparing to spray a crop protection product on a field sown with sunflowers.

Ukrainsk jordbruks største dilemma

Fortsatt satsing på storskala eksportorientert jordbruk eller dreie mot det familiebaserte jordbruket? Dette er et stort dilemma for Ukrainas regjering, ifølge ny rapport.

Selv om den ukrainske regjeringen særlig fremmer store jordbruksforetak, er situasjonen mye mer komplisert enn som så. Ledelsen i landet står nå overfor et stort dilemma: Skal den fortsette å støtte storskala, eksportorientert jordbruk, som mange beslutningstakere ser som en måte å gjenoppbygge landet etter krigen? Eller skal regjeringen fokusere på det familiebaserte jordbruket, som er sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig, og som må støttes om Ukraina vil inn i EU i framtiden?

Natalia Mamonova (seniorforsker ved Ruralis), Olena Borodina (professor ved Ukrainas Nasjonale Vitenskapsakademi) og Brian Kuns (lektor ved Sveriges Lantbruksuniversitet) har publisert en rapport om ukrainsk landbruk i krigstid. De har analysert ukrainsk jordbrukspolitikk under krigen og etterkrigstidens gjenopprettingsprogram, og hvordan denne politikken møter behovene hos store eksportorienterte jordbruksforetak sammenlignet med behovene småbønder i Ukraina har.

Les rapporten for å forstå hvilken effekt krigen i Ukraina har på ulike typer matprodusenter, både nasjonalt og med tanke på den globale matsikkerheten, hvordan regjeringen håndterer krigens enorme utfordringer og hvordan det ukrainske jordbruket kommer til å se ut i framtiden.

Rapporten publiseres på engelsk og ukrainsk av Transnational Institute. Rapporten er en del av prosjektet: Matberedskap i krig: Ukrainske og globale matsystemer

engelsk: https://www.tni.org/en/article/ukrainian-agriculture-in-wartime

ukrainsk: https://www.tni.org/en/article/ukrainian-agriculture-in-wartime?translation=uk