Hopp til navigasjon Hopp til bunnområdeHopp til innhold
NRF ku på beite
NRF-kurasen på beite Foto: Colourbox

Kronikk: Norsk landbrukspolitikk må endres for å bevares

Harald Borgebund anbefaler i Nationens nettutgave 22.02 at vi bør skrote kanaliseringspolitikken, deregulere landbruket og åpne opp for nye samarbeidsformer. Grunnene er at landbrukspolitikken har feilet i å gi billig mat til forbrukeren eller gode inntekter til bonden.

Debattinnlegg

Dette er et debattinnlegg, skrevet av Anders Melås, forsker Ruralis og Reidar Almås, seniorforsker emeritus Ruralis. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Publisert i Nationen den 26.02.2024.

Vi er enige i at landbrukspolitikken ikke har ført til ønsket utvikling på en del punkter, noe Ruralis og Agri Analyse også har påpekt nylig. Vi er også enige i at det er verdt å prøve en ny vei for landbrukspolitikken. Men denne veien må likevel lede i retning av de landbrukspolitiske målene som det har vært politisk enighet om, gjennom skiftende regjeringer og i flere stortingsmeldinger. Disse er: landbruk over hele landet; matsikkerhet og beredskap; økt verdiskapning og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

 

Den veien Borgebund skisserer går i en helt annen retning.

Borgebunds foreslår som nevnt å deregulere og liberalisere norsk landbruk. Deregulering betyr å fjerne produksjonsbegrensningene når det kommer til melk, egg og kjøtt i håp om at dette skal bedre bøndenes lønnsomhet. Indirekte er logikken at mer effektiv produksjon fører til økt lønnsomhet.

Med en sterkere produktivitetsvekst i landbruket enn i flere andre sektorer, er det på tide å legge dødt argumentet om at økt effektivitet gir større inntekt for landbruket samlet. Det som skjer, er at pengene siver ut fra landbruket flere steder i verdikjeden: til utstyr, bygninger, energi, gjødsel og andre innsatsfaktorer, og i tillegg til høyere fortjenester hos de som selger matvarene til forbruker.

Borgebund foreslår blant annet at salg av landbrukseiendommer bør dereguleres slik at prisen ved salg kan settes høyere. Det at «aktive bønder som har investert i gården sin må selge til en lavere pris enn hva gården er verdt» er ikke et grep som gjør at bønders inntekt øker. Tvert imot vil det føre til at større summer forlater næringa i de beste jordbruksområdene nær storbyene i Sør-Norge. Dette fører til økte kapitalkostnader for de som vil inn i næringa og redusert vederlag til eget arbeid.

Det landbruket trenger er en omregulering som gjør bøndene bedre i stand til å oppnå de landbrukspolitiske målene. Istedenfor å årelate landbruket gjennom deregulering, må vi bruke tilskudd og krav som oppmuntrer til økt kvalitet i planteproduksjonen gjennom å premiere drenering, bedre jordhelse og mindre jordpakking. Dette innebærer mer målrettede virkemidler som speiler utfordringene og mulighetene i daler, fjellområder, langs kysten, og på de flate kornåkrene.

Istedenfor å fjerne kanaliseringspolitikken må vi foreta en målrettet rekanalisering ved å ta i bruk verktøy som gjør at vi kan differensiere tilskuddene mer nøyaktig. Da kan en også skille mellom egnet kornareal og ravineterreng i kornområdene på en måte som gjør det mulig å flytte noe av den grasbaserte husdyrproduksjonen nærmere der brorparten av forbrukerne bor, uten at dette går på bekostning av den helt sentrale fôrproduksjonen som også foregår i disse områdene. For å redusere fôrtransporten fra kornområdene til husdyrområdene kan man også premiere mer bruk av gårdens ressurser i form av beiting og grovfôr av høyere kvalitet.

Istedenfor å åpne opp for aksjeselskap anbefaler vi å styrke mulighetene for maskinsamarbeid og samdriftsløsninger (som også er utbredt i dag). Samarbeid mellom kjøttprodusenter i distriktene og kornprodusenter i sentrale strøk om beiting og forproduksjon bør stimuleres. Det å øke finansialiseringen av landbruket gjennom fri omsetning og aksjeselskaper gjør det på ingen måte enklere for unge familier med små barn å starte opp, noe som det kan se ut som om Borgebund argumenterer for.

Dersom målet hadde vært å avvikle landbruket i marginale områder så er vi enig i at man skal være ærlig om det. Tvert imot mener vi at man heller burde tenke nytt for å prøve å rette opp i problemene som finnes. Oppskriften er ikke «rive av plasteret» og skrote helt sentrale bærebjelker i norsk landbruk.

For å kunne nærme seg de målene vi har satt oss, trengs det en viss produksjonsregulering som ivaretar både små og store bruk. Når det importeres melkepulver og egg tollfritt ved for lite norsk vare, er dette beviset på at denne sikkerhetsventilen i norsk landbrukspolitikk virker, ikke det motsatte. I tillegg trenger vi en viss arbeidsfordeling mellom regionene, selv om dette kan medføre transport av fôr og dyr, også levende.

Krigen i Ukraina har vist oss at matproduksjon over hele landet er viktig av beredskapshensyn, noe ikke minst Totalberedskapskommisjonens utredning «Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid» bekrefter.