Forskere

Anders Melås

Forskningsassistent

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Anders har master i statsvitenskap fra NTNU. Han ble ansatt ved Ruralis i august 2019, etter å ha vært masterstudent her tilknyttet prosjektet «Landbruk i endring». Masteroppgaven handlet om den regionale arbeidsdelingen i norsk landbruk fra 1990 til 2017. Arbeider nå med SmaT – Smart teknologi for bærekraftig landbruk. Dette innebærer kartlegging av pågående teknologiutvikling og forsøker å vurdere ulike prosjekters modenhet når det kommer til teknologi, marked og samfunn.