Ansatte

Ansatte / Forskere / Anders M. Melås

Anders M. Melås

Stipendiat/forsker

Anders har en mastergrad i statsvitenskap ved NTNU med spesialisering på norsk landbrukspolitikk. Han har siden 2019 arbeidet bredt innenfor flere prosjekter med tema som landbrukspolitikk, landbruk og klima, havbruk, innovasjon og teknologiutvikling, distriktspolitikk og strukturutvikling i primærnæringene. Han arbeider for tiden med en doktorgrad i forskningsrådsprosjektet SusFeed, om bærekraftig fôr til havbruk og landbruk.