Invitasjon_program_biokullseminar_capture

Biokull som klimatiltak i norsk landbruk – veien videre?

30. november kl. 10:00 - 14:00

Hvordan kan vi øke kunnskapen om biokull blant bønder og politikere? Hvordan kan man etablere en sertifiseringsordning for biokull? Hvordan å integrere biokull i klimaregnskapet? På seminaret vil vi diskutere disse utfordringene med relevante aktører fra landbruk, politikk, forvaltning og forskning. Formålet er å komme nærmere potensielle løsninger sammen.

Capture+ er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har forsket på biokull som bærekraftig klimatiltak for et nullutslippssamfunn. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og bidro også til installasjonen av Norges første biokullanlegg på Skjærgaarden gartneri i Vestfold.
Capture+ avsluttes i 2017 og har identifisert tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå implementering av biokull i Norge.

Tid og sted

30. november 2017, kl 10-14
Paleet, Karl Johans gt 41 B, Olso (3. etasje)

Påmelding

Påmelding innen 15. november til pia.otte@bygdeforskning.no Påmelding er obligatorisk!
Gratis deltakelse.

Program

10:00-10:10 Velkommen og introduksjon til Capture+

(Pia Otte/Norsk senter for bygdeforskning)

10:10-10:25 «Biokull – Fire bryllup og en gravferd» (Erik Joner/NIBIO)
10:25-10:40 Hvordan realisere biokull som klimatiltak i norsk landbruk?

(Markus Steen/SINTEF Teknologi og Samfunn)

10:40-10:55 Biokull i praksis – Skjærgaarden om sine erfaringer, utfordringer og framtidsplaner med biokull

(Bjørge Madsen og Kristin Stenersen/Skjærgaarden Gartneri)

10:55-11:10 Utfasing av torv til jord og dyrkingsmedier – kan biokull være et av alternativene? (Jens Måge/Avfall Norge)
11:10-11:25 Produksjon og bruk av trekull i Elkem (Alf Tore Haug/Elkem)
11:25-11:55 Lunsj
11:55-12:10 Biokull som klimapolitisk virkemiddel (Yngve Sætre/Høyre)
12:10-12:25 Kunnskap om biokull og interesse blant norske bønder

(Pia Otte/Bygdeforskning)

12:25-12:40 Arbeid mot sertifisering av biokull (Adam O’Toole/NIBIO)
12:40-12:55 Landbruks- og Matdepartementet om sine aktiviteter innenfor klimatiltak – åpent foreløpig
12:55-13:00 Bioenergiprogram Innovasjon Norge

(Øyvind Halvorsen/Programansvarlig Bioenergiprogrammet Innovasjon Norge)

13:00-14:00 PANELDEBATT (Moderator: Jostein Brobakk/Bygdeforskning) Deltakere  itillegg til foredragsholderne: Maria Malene Kvalevåg/Miljødirektoratet, Johan C. Løken (tidligere landbruksminister(H))