Bonde
Bonde Illustrasjonsfoto: Colourbox

Frokostseminar: Helse i norsk landbruk

03. mars kl. 09:00 - 11:00

Bønder utfører ofte hardt arbeid som kan påføre store belastninger med slitasje, muskel- og lungeskader som resultat. Det er også mye som er i forandring i landbruket i dag. Det innføres stadig ny teknologi, avanserte maskiner som krever ny håndtering. Det er større dyrepopulasjoner og færre som jobber på hvert bruk.

Vi ønsker med dette seminaret å presentere ny forskning om temaet bønders helse. Formidling av kunnskapen er viktig. Fagfeltet og presentasjonene er relevant for alle dere som jobber med å legge til rette for at bøndene skal kunne leve et best mulig liv, det vil si både aktive landbruks- og bygdemiljøer, deres organisasjoner, forskere og beslutningstakere.

Denne gangen står bl.a . følgende tema på dagsordenen:

En helse – smitte mellom dyr og mennesker

Økonomi og sårbarhet – helseeffekt av trang økonomi, gjelsbyrde og risiko

Gjødselgass – ulykker og helserisiko

Etter en lang periode med inngripende corona-restriksjoner er vi glade for å endelig kunne invitere til et fysisk og sosialt møte.

Tid: Torsdag 3. mars 2022, kl. 09.00 – 11.00.

Sted: Gjensidige Forsikring, Schweigaards gate 21, Oslo

Enkel frokostservering

Påmelding: innen mandag 28.2.2022

Program:

08.30   Dørene åpner – enkel frokostservering

09.00   Velkommen
ved Gjensidige, Ruralis og Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

09.05   Resultater fra Sacurima-nettverket for arbeidsmiljø, sikkerhet og helse i landbruket
ved Bjørn Hilt. prof. em ved St. Olavs Hospital, Arbeidsmedisinsk avdeling.

Sacurima er det europeiske nettverket for forskning på med landbrukshelse. Bjørn presenterer de viktigste og mest relevante resultatene for Norge. Han går også inn på forskningsbehov fremover.

09.30   En Helse
ved Carlos Gonçalo Das Neves, dir. for forskning og internasjonalisering, Veterinærinstituttet

Carlos presenterer resultater fra forskningsprosjektet ‘En Helse’ der man ser på samspillet mellom dyrs og menneskers helse. Han presenterer de mest relevante resultatene for norsk landbruk.

09.55   Økonomi og sårbarhet
ved Brit Logstein, leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse og forsker ved Ruralis.

Bønder har ofte høyere gjeld og lavere inntekt enn andre grupper. Brit presenterer egen og andres forskning på økonomiske sårbarhet blant bønder. Økonomisk sårbarhet bør forstås bredere enn å handle om ubetalte regninger, og bør sees i sammenheng med stolthet, anerkjennelse og annet.

10.20   Gjødselgass
ved Kristin Svendsen, prof. em. i yrkeshygiene ved NTNU.

Dannelse av gass fra husdyrgjødsel er en risikofaktor som kan forårsake skade på helse og ta liv i både av husdyr og bønder. Den har potensial til å forårsake langsiktige og kortvarige helseeffekter hos mennesker. Kristin vil belyse risiko og helseeffekter knyttet til de forskjellige gassene.

10.45   Spørsmål, diskusjon
11.00   Avslutning