Svensk landsbygd Foto: Colourbox
Svensk landsbygd Foto: Colourbox

Webinar med Erik Westholm – Bioøkonomien som en ny modernitet i distriktene?

03. november kl. 09:00 - 12:00

Ruralis leder forskningsprosjektet ”Bioøkonomien som den nye oljen. – Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat” (Bioshare). 3. november arrangerer vi webinar i form av tre miniforelesninger med professor emeritus Erik Westholm.

Webinaret er åpent for alle interesserte og blir tatt opp. Delta ved å klikke her:  ”Bli med i Webinar med Erik Westholm» . Spørsmål til forelesningene kan stilles via chat.

 

Det blir ca. 15 minutters pause mellom hver miniforelesning.

 

Bioekonomin som en ny modernitet på landsbygden?

Erik Westholm, professor em, Institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tre miniföreläsningar om landsbygdens omvandling i Sverige

 

3 nov kl 9.00. Oro och framtidstro – landsbygdens stora frågor i Sverige.

I Sverige talas det mycket om konflikten mellan land och stad. I föreläsningen ges en annan bild av landsbygdens omvandling; hur kulturell, demografisk och ekonomisk förändring gett landsbygden en särskild form av modernisering. Och en utblick mot framtiden. 

 

3 nov kl 10.00. Bioekonomin och klimakrisen – slaget om den svenska skogens framtid.
Nu står två synsätt på skogen skarpt emot varandra; mer intensiv produktion får motiveras av klimatkrisen men möts av krav på en mer hållbar skogsskötsel och bevarade skogsekosystem. Men konflikten kan också formuleras som en konflikt på tidsaxeln – mellan nytta idag och nytta i framtiden. 

 

3 nov kl 11.00.  Vindkraft till lokal nytta?
Föreläsningen är en presentation av svensk vindkraftspolitik med betoning på lokalsamhällets roll; vilka är regelverken, konflikterna och lösningarna? Är konflikterna kring vindkraften också en spegling av större konflikter om framtidens samhälle?

 

 

Velkommen til webinar tirsdag 3. november!

 

Vennlig hilsen

Katrina Rønningen, Ruralis

Prosjektleder

 

 

 

Forskningsprosjektet Bioshare er finansiert av Norges forskningsråd, prosj.nr.294867.