6L6A9086-Pano

Natur

Hvordan bør naturressursene våre forvaltes?

Med klimaendringene og krav om en mer bærekraftig utvikling, er det mange aktuelle problemstillinger å ta tak i. Her finner vi også mange og til dels motstridende interesser, som ofte har store betydninger og konsekvenser for lokalsamfunnene. Vi forsker blant annet på rovdyr, arealbruk, klima, miljø og energi – både i et lokalt og globalt perspektiv.

Forskningsleder
Pia Piroschka Otte

Pia Piroschka Otte Seniorforsker +47 944 84 736