Ansatte

Ansatte / Forskere / Katrina M. Brown

Katrina M. Brown

Seniorforsker

Brown er geograf og arbeider innenfor naturressursforvaltning, allmenning, rettigheter og bruk/vern-problematikk. Brown er ansatt i bistilling som forsker II ved Bygdeforskning, og har sin hovedstilling ved James Hutton institute i Skottland. Hun er prisbelønt for sitt nybrottsarbeid innen metodeutvikling i forskning på rekreasjon og friluftsliv. Foto – Katrina M. Brown