Folkehelse og friluftsliv – Offentlig forvaltnings rolle i rekruttering av unge friluftslivsutøvere i Midt-Norge

Mens antallet nordmenn som driver friluftsliv er noenlunde stabilt, så øker gjennomsnittsalderen. Og i følge Direktoratet for naturforvaltning, som har ansvaret for den nasjonale friluftslivsforvaltningen, er en av de største utfordringene man står overfor å rekruttere unge inn i friluftslivet. Manglende rekruttering til friluftsliv kan både på kort og lang sikt ha betydelige negative konsekvenser for folkehelsa. Samtidig har flere forskere har påpekt den sosiale betydningen av menneskers relasjoner til naturen og hvordan dette igjen kan reprodusere sosial ulikhet og vedlikeholde maktstrukturer i samfunnet. Ekskludering fra friluftslivet gir altså ikke bare fravær av de positive helseeffektene av å delta, men kan aktivt bidra til ytterligere sosial differensiering med påfølgende effekter for folkehelsa. Prosjektet skal berede grunnen for et større forskningsprosjekt gjennom å identifisere sentrale problemstillinger offentlig forvaltning står overfor i forhold til folkehelse og friluftsliv i tre midtnorske kommuner. Videre skal vi utvikle et tverrfaglig nettverk innen friluftsliv og helse i Midt-Norge og vi skal sammenstille relevant norsk og internasjonal litteratur på feltet.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6268.00

Prosjektperiode

01/01/2011 - 31/12/2012

Samarbeidspartnere

Geografisk Institutt, NTNU. James Hutton Institute, Scotland

Finansiering

Regionalt forskningsfond 50%. Egenfinansiering 50%

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.