Skjermdump fra filmen
Skjermdump fra filmen Foto: Ruralis/James Hutton Institute.

Trenger vi folk langs kysten – og hvorfor skal ungdommen ønske å bli eller komme tilbake?

Vi trenger robuste og attraktive lokalsamfunn langs kysten av mange grunner. Men hvorfor skal ungdommen ønske å bli eller komme tilbake?

Identitet, tilknytning og praktisk kunnskap er noen stikkord. Å bruke kroppen, hodet og hendene i «sitt» landskap, og føle tilhørighet, eierskap og mestring – også i tilknytning til matforsyning og livberging  – har betydning på mange plan. Men få barn og unge blir i dag tatt med i prosessene rundt næringsveiene våre.

Dette klippet fra en av flere filmer laget i Bioshare-prosjektet illustrerer noe av dette gjennom en skoledag der barna fikk være med på fisking, høsting til tilbereding og et stort måltid sammen med medelever, familie, besteforeldre og der lokalsamfunnet har stilt opp med utlån av båter og fortellinger fra gamle dagers livberging langs kysten.

Filmen er laget av Katrina M. Brown, James Hutton Institute, Scotland, i samarbeide med Katrina Rønningen, Ruralis og Kari Backhke Andresen fra Velkommen av havet.

(Bioshare-prosjektet –  Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources  – er finansiert av Norges forskningsråd, prosj.nr. 294867)

Så tar vi diskusjonene rundt fiskebestander, kvoter og grunnrente en annen gang!

Se filmen her: https://vimeo.com/897209684/37a0c1049d?share=copy#t=160.441