Utredning av kommunestruktur for øykommuner uten fastlandsforbindelse

Bygdeforskning har fått i oppdrag fra ti norske øykommuner uten fastlandsforbindelser å utrede kommunestruktur for disse. Et hovedformål med utredningen er å fremstille kunnskap om den spesifikke situasjonen som øykommuner uten fastlandsforbindelse befinner seg i. Dette er kunnskap som pr i dag mangler i faktagrunnlaget for kommunereformen. Oppdraget skal undersøke følgende variabler: avstandsulempe, rekrutteringsutfordring, bosettingsmønstre og lokalsamfunnskvalitet. Prosjektet vil basere seg på data fra kvalitative intervju med ordførere og rådmenn i de ti kommunene, rådmann i eventuell sammenslåingskommune, representanter fra næringslivet og fastboende i de ti kommunene. Utredningen vil dessuten inkorporere data fra en spørreundersøkelse som Sentio Research gjennomfører på oppdrag fra Træna kommune.

Nyheter

– Hjertet vil fremdeles være i Sogn og Fjordane

Når «vi’et» blir satt på prøve – I 2020 vil én av tre nordmenn bo i en ny…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.