Lokalsamfunnsundersøkelsen og Norsk bygdebarometer

Gjennom dette egenfinansierte prosjektet er det gjennomført en nasjonal representativ spørreundersøkelse – Lokalsamfunnsundersøkelsen . Vi vil måle den sosio-kulturelle «temperaturen» i norske bygder gjennom bygdefolks egne vurderinger av tilstanden og deres tilfredshet med ulike sider ved lokalmiljøet. Basert på Lokalsamfunnsundersøkelsen, gjennomført første gang i 2011 og gjentas i 2013, er det utviklet et Norsk bygdebarometer . Det finnes mye statistikk om befolkningen, men mindre om hva folk tenker, vurderer, mener og planlegger i forhold til sine lokalsamfunn. Gjennom Bygdebarometeret kan vi systematisere dette i stor skala. Det utvikles indekser som skal gi et bilde av tilstanden i norske bygdekommuner: Stedstilhørighet, lokalt fellesskap, bolyst, lokalpatriotisme, dugnadsånd, lokal tillit, nabokontakt, lokal vennekontakt, sosial irettesettelse, lokalpolitisk innflytelse, lokalpolitisk tillit og tilfredshet med kommunale tjenester. Alt dette er forhold som sier noe om kvaliteter ved lokalsamfunn og som påvirker folks relasjon til stedet de bor. Slik vil Bygdeforskning bidra med mer helhetlig kunnskap ved å gi datagrunnlag for samfunnspolitiske analyser som vil være viktig for blant annet utformingen av framtidig distriktspolitikk. Det vil også være et bidrag i videre debatt om hva som skaper gode lokalsamfunn. Gjennom Lokalsamfunnsundersøkelsen og Bygdebarometeret bygger vi ikke bare opp kunnskap om lokalsamfunn i bygdene, men også om små og store lokalsamfunn i bykommunene våre.

Nyheter

Strøm- og bensinprisene kan føre til at det blir dyrere å bo på bygda

Skrevet av Lise Dragland/RoR kommunikasjonsbyrå. – Det at strøm og drivstoff blir dyrere gjør at bedrifter vil må…

Les mer
The online shopping card

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2021: Premievinnere blant deltakerne i undersøkelsen er nå trukket

Premien har blitt sendt til vinnerne i posten, og vi takker alle som tok seg tid til å…

Les mer
lurkikk

Positiviteten råder på bygda

Ruralis lokalsamfunnsundersøkelse fra 2016 viser at folk flest på bygda er fornøyde med tingenes tilstand. Bygdefolk mer fornøyd…

Les mer
Eldre mer fornøyde på bygda

Eldre mer fornøyde på bygda

Eldre som bor på bygda er mer fornøyde med de offentlige helse- og omsorgstjenestene enn de som bor…

Les mer

Den stille småskuleraseringa

Innlegget er skreve av Gunnar Wiederstrøm (tekst og foto), Bergen og Ole Magnus Rapp (foto), Alta. Dette er…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2016

A-15/16 Relasjonelle kvaliteter i bygd og by: Stereotypiene møter innbyggernes erfaringer

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.