Gjennom dette egenfinansierte prosjektet er det gjennomført en nasjonal representativ spørreundersøkelse – Lokalsamfunnsundersøkelsen . Vi vil måle den sosio-kulturelle «temperaturen» i norske bygder gjennom bygdefolks egne vurderinger av tilstanden og deres tilfredshet med ulike sider ved lokalmiljøet. Basert på Lokalsamfunnsundersøkelsen, gjennomført første gang i 2011 og gjentas i 2013, er det utviklet et Norsk bygdebarometer . Det finnes mye statistikk om befolkningen, men mindre om hva folk tenker, vurderer, mener og planlegger i forhold til sine lokalsamfunn. Gjennom Bygdebarometeret kan vi systematisere dette i stor skala. Det utvikles indekser som skal gi et bilde av tilstanden i norske bygdekommuner: Stedstilhørighet, lokalt fellesskap, bolyst, lokalpatriotisme, dugnadsånd, lokal tillit, nabokontakt, lokal vennekontakt, sosial irettesettelse, lokalpolitisk innflytelse, lokalpolitisk tillit og tilfredshet med kommunale tjenester. Alt dette er forhold som sier noe om kvaliteter ved lokalsamfunn og som påvirker folks relasjon til stedet de bor. Slik vil Bygdeforskning bidra med mer helhetlig kunnskap ved å gi datagrunnlag for samfunnspolitiske analyser som vil være viktig for blant annet utformingen av framtidig distriktspolitikk. Det vil også være et bidrag i videre debatt om hva som skaper gode lokalsamfunn. Gjennom Lokalsamfunnsundersøkelsen og Bygdebarometeret bygger vi ikke bare opp kunnskap om lokalsamfunn i bygdene, men også om små og store lokalsamfunn i bykommunene våre.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.