Ansatte

Ansatte / Forskere / Roger Andre Søraa (sluttet desember 2021)

Roger Andre Søraa (sluttet desember 2021)

Forsker (bistilling) - PhD Studier av Teknologi og Samfunn

Roger A. Søraa har en bistilling ved Ruralis og er tilknyttet prosjektet SmaT – Smart teknologi for et bærekraftig landbruk. Søraa er forsker ved NTNU, Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), med en doktorgrad og master i Studier av Teknologi og Samfunn (STS), og en bachelor i Informatikk.

Han jobber som forskningskoordinator for SHAPE ENERGY, og forsker på prosjektene DRIVERS, eWare – Early Warning Accompanies Robotics Excellence, My Robot Friend, SmaT – Smart teknologi for et bærekraftig landbruk, og er redaktør for Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS).

Forskningsinteresser

Teknologi: robotisering, automatisering og digitalisering
Domestisering: håndverk, design og media
Klima: energi, miljø og bærekraftig utvikling.