Ansatte

Ansatte / Forskere / Sarah Khasalamwa-Mwandha

Sarah Khasalamwa-Mwandha

Forsker (bistilling)

Sarah Khasalamwa-Mwandha fullførte sin doktorgrad i geografi “Spaces of Recovery:  An exploration of the Complexities of Post war/disaster Recovery in Uganda and Sri Lanka” ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Avhandlingen hennes analyserer rollen til forskjellige aktører involvert i humanitært, gjenoppbyggings- og gjenvinningssarbeid.

Forskningsinteressene hennes dekker et bredt spekter av spørsmål knyttet til utvikling og humanitær praksis:

  • Katastrofebehandling – respons, gjenoppbygging og gjenvinning
  • Etterkrigstidens gjenvinning og samfunnsutvikling – Prosesser, utsikter og dilemmaer
  • Tvungen migrasjon – Prosesser for retur, integrering og gjenbosetting av flyktninger og IDP-er
  • Flyktningens levebrød og velferd
  • Humanitær politikk og praksis

Hun har også jobbet som førsteamanuensis ved NTNU, med ansvar for masterkurs i migrasjon og utvikling og forholdet mellom nord og sør. Hun har erfaring som utviklingsutøver som har jobbet med frivillige organisasjoner og giverbyråer i Uganda.