Bærekraftige matsystem for reduksjon av fattigdom og sult i lavinntektsland

Dette prosjektet har en mat-systemtilnærming til studiet av fattigdom og underernæring, samt relaterte miljøutfordringer, i lavinntektsland.

Food
Foto: Dr. Paul Isolo Mukwaya and Dr. Geofrey Gabiri

Et mat-system omfatter alle prosesser og infrastruktur som er involvert i å fø en befolkning, og påvirker alt fra matproduksjon og tilhørende verdikjeder, ernæring, helse til samfunnsøkonomisk utvikling, miljø og klima. Systemet blir på den andre siden påvirket av sosiale, politiske, økonomiske, miljømessige og klimatiske sammenhenger. Prosjektet har to hoveddeler. Den første delen omhandler utvikling av bærekraftig og inkluderende verdikjeder for et økologisk innsektsmiddel til bruk i produksjon av cashew-nøtter i Mosambik. Den andre delen studerer effekten av koronapandemien på matsikkerhet blant flyktninger i Adjumani-distriktet i Nord-Uganda. Den sammenligner tilgang til mat, tilgjengelighet av mat, ernæring og handlingsrom før og under pandemien, og analyserer endringene.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2019 - 01/12/2021

Prosjektnr

6411 SIS Utvikling

Samarbeidspartnere

Department of Geography, Geo-Informatics and Climatic Sciences, Makerere University, Kampala; Kyambogo University, Kampala; Norges Vel, NIBIO

Finansiering

Ruralis, Strategisk instituttsatsing

Nyheter

Food

Korona gir mer sult blant flyktninger

Flyktninger er ofte de mest sårbare overfor kriser, uansett hvor i verden de befinner seg. FNs høykommissær for…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.