Dette prosjektet har en mat-systemtilnærming til studiet av fattigdom og underernæring, samt relaterte miljøutfordringer, i lavinntektsland.

Et mat-system omfatter alle prosesser og infrastruktur som er involvert i å fø en befolkning, og påvirker alt fra matproduksjon og tilhørende verdikjeder, ernæring, helse til samfunnsøkonomisk utvikling, miljø og klima. Systemet blir på den andre siden påvirket av sosiale, politiske, økonomiske, miljømessige og klimatiske sammenhenger. Prosjektet har to hoveddeler. Den første delen omhandler utvikling av bærekraftig og inkluderende verdikjeder for et økologisk innsektsmiddel til bruk i produksjon av cashew-nøtter i Mosambik. Den andre delen studerer effekten av koronapandemien på matsikkerhet blant flyktninger i Adjumani-distriktet i Nord-Uganda. Den sammenligner tilgang til mat, tilgjengelighet av mat, ernæring og handlingsrom før og under pandemien, og analyserer endringene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.