ECOFOOD: Etablere inkluderende bærekraftige matsystemer i sammenheng med flyktningeleirer i det sørlige Afrika

Drying of locally harvested maize on bare ground_Maaji I_Bilde 10

Global økonomisk krise, Covid-19, klimaendringer og krig fører til store utfordringer for matproduksjon og mer ustabile forsyninger. Selv om vi alle blir påvirket av høyere matvarepriser så er risikoen størst for sårbare grupper som for eksempel personer som er fordrevet fra landet sitt. Flyktninger og da spesielt ungdom og kvinner, har begrenset tilgang til og kontroll over økonomiske, sosiale og politiske ressurser. Det begrenser deres mulighet til matproduksjon og matsikkerhet. I tillegg vil press på det humanitære systemet utfordre bærekraften i den eksisterende u-hjelps-modellen som bidrar med mat til flyktninger. For å møte dagens utfordringer kreves en endring av matsystemet rundt flyktningeleirer slik at man kan øke mulighetene for en bærekraftig og inkluderende lokal matproduksjon. Ved å anvende deltagende forskningsmetoder vil ECOFOOD undersøke hvordan tilgang til landbruksressurser og klima-robuste innovasjoner kan bidra til effektiv deltagelse fra kvinner og ungdom i småskala matproduksjon i det lokale matsystemet. Prosjektet vil bidra til kunnskap om barrierer og insentiver for å implementere klima-robuste innovasjoner innen de ulike matsystemene som eksisterer i flyktningeleirer i Uganda og Tanzania. Vi undersøke hvordan ulik distribusjon av rettigheter og ressurser påvirker matproduksjon og tilgang av mat for ulike sosiale grupper. ECOFOOD skal utvikle en «bottom-up Multi-Actor Platform» (MAP) for å konsultere og engasjere ulike interessenter, og i samarbeid med disse utvikle kunnskap og strategier for å restrukturere det eksisterende matsystemet.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

15/08/2023 - 31/07/2027

Prosjektnr

6670

Samarbeidspartnere

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sokoine University of Agriculture – Tanzania (SUA)

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Sogndal

Gulu University  – Uganda

Finansiering

Norges forskningsrådet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.