Eldre dame får besøk av frivillig Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Aldring

Aldring

Ettersom landets befolkning blir eldre, er aldring er et viktig forskningstema. Dette er et tema som vi forsker på både i et lokalsamfunnsperspektiv og i et kommune- og distriktsperspektiv. Vi har forsket på frivillighetens plass i distriktskommuners eldreomsorg og bostedets betydning for eldres levekår og livskvalitet.