Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende i Norge, og grønne velferdstjenester på gård blir sett på som et komplimenterende dagaktivitetstilbud for personer med demens. Videre kan slike tjenester bidra til verdiskapning i landbruket, ved at gårdens ressurser utnyttes ut over bioproduksjon.

Dette prosjektet vil fokusere på å undersøke hvilke effekt grønne velferdstjenester har for eldre med demens og deres pårørende, hvordan eksisterende samarbeidsmodeller mellom gården og kommunene (tilbydere og kjøpere) fungerer, og endelig sikre god kunnskapsformidling og resultatspredning fra prosjektet til mottakere som dette er relevant for.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.