Undredal, Flåm
Undredal, Flåm Foto: Colourbox

Bygdeutvikling

Lokalsamfunn / Bygdeutvikling

Bygdeutvikling er å ta vare på og utvikle naturgitte, sosiale og kulturelle og menneskelige ressurser i bygdesamfunnet med sikte på næringsvirksomhet, produksjon av fellesgoder og videreføring av et godt sosialt miljø.

Med tilbakegang i tallet på arbeidsplasser i tradisjonelle bygdenæringer som landbruk og fiske, øker behovet for å supplere med andre muligheter for inntekt og sysselsetting.

Nye arbeidsplasser, spesielt for ungdom, kvinner og folk med høyere utdanning har vært et politisk mål i Norge siden slutten av 1980-tallet.