Fiskevær
Fiskevær: Fisk eller turisme, menn eller kvinner? Den blå økonomien må ha flere perspektiv. Foto: Colourbox

Forvaltning og politikk

Forvaltning og politikk

Offentlig politikk og styring i et lokal-, kommunal-, og distriktspolitisk perspektiv har vært et viktig område for Ruralis, og er et gjennomgående forskningstema som skjærer gjennom flere av forskningsfeltene våre. I flere prosjekter har vi jobbet med tjenestetilbud og samarbeidsløsninger i kommunesektoren, kommunesammenslåing og utviklingen av offentlig sektor.