Rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, forebygging, håndtering og behandling

Det finnes i dag lite kunnskap om omfanget av rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, samt om effekt av behandlende tiltak blant bønder.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Samtidig har det blitt avdekket at mannlige bønder sjeldnere søker om helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholutfordringer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder. Det er antatt at man i større grad trenger å tilpasse tjenestetilbudet til dem som arbeider i landbruket enn hva som gjøres i dag. I dette prosjektet vil vi utvikle gode arbeidsmetoder og tilnærminger tilpasset landbruk både hos det offentlige tjenesteapparatet og hos frivillige. Prosjektets mål er å øke kompetansen om hvordan frivillig sektor i samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste på best mulig måte kan yte adekvat hjelp til bønder som har rus- eller avhengighetsproblemer, eller som står i fare for å utvikle dette. Videre skal bønder og ansatte i landbruket få verktøy til å forebygge og håndtere problematisk bruk, og de skal vite hvor de kan søke hjelp og behandling.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/07/2021 - 30/06/2024

Prosjektnr

6629

Samarbeidspartnere

Blå Kors, Akan, Norsk Landbruksrådgivning, Bondelaget, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Finansiering

Dam-stiftelsen / Blå Kors

Nyheter

COLOURBOX23112622

Forskar på rus i fjøset

Av Siv H. Undheim, med tillatelse fra Bondevennen. – Bønder går under radaren når det gjeld rus og…

Les mer
Farmer in wheat field

Forskning skal hjelpe bønder med rusproblemer

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.