Det finnes i dag lite kunnskap om omfanget av rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, samt om effekt av behandlende tiltak blant bønder.

Samtidig har det blitt avdekket at mannlige bønder sjeldnere søker om helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholutfordringer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder. Det er antatt at man i større grad trenger å tilpasse tjenestetilbudet til dem som arbeider i landbruket enn hva som gjøres i dag. I dette prosjektet vil vi utvikle gode arbeidsmetoder og tilnærminger tilpasset landbruk både hos det offentlige tjenesteapparatet og hos frivillige. Prosjektets mål er å øke kompetansen om hvordan frivillig sektor i samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste på best mulig måte kan yte adekvat hjelp til bønder som har rus- eller avhengighetsproblemer, eller som står i fare for å utvikle dette. Videre skal bønder og ansatte i landbruket få verktøy til å forebygge og håndtere problematisk bruk, og de skal vite hvor de kan søke hjelp og behandling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.