Jorda
Illustrasjon: Colourbox

Klima

Klima

Klima er en altomgripende samfunnsutfordring, som skjærer gjennom mange av forskningsfeltene våre. Flere av forskningsprosjektene våre ser på forvaltningens rolle i å redusere klimagassutslipp og iverksette vedtatt klimapolitikk