Jakter kunnskap om bonden

Den nasjonale spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» har derfor blitt en svært viktig kunnskapskilde og tidsserie. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, og svarene gir nyttige data til ulike forskningsprosjekter om landbruk og matproduksjon. I år sendes undersøkelsen for tiende gang til et nasjonalt utvalg av bønder, og vi…

Les mer