Foto: Harald A. Lein
Foto: Harald A. Lein

Jakter kunnskap om bonden

Over 3000 bønder får snart «Trender i norsk landbruk» i postkassa. Selv om det finnes mye god offentlig landbruksstatistikk i Norge, mangler vi data og kunnskap på flere sentrale områder.

Den nasjonale spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» har derfor blitt en svært viktig kunnskapskilde og tidsserie. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, og svarene gir nyttige data til ulike forskningsprosjekter om landbruk og matproduksjon.

I år sendes undersøkelsen for tiende gang til et nasjonalt utvalg av bønder, og vi er som alltid spente på hvor mange som svarer. Dette er et viktig bidrag til landbruksforskninga her i Norge.

«Trender i norsk landbruk» ble første gang gjennomført i 2002, i regi av Norsk senter for Bygdeforskning (nå Ruralis). Resultater fra undersøkelsen forteller blant annet at en stadig økende andel bønder sier økonomien har gått i positiv retning i denne perioden. Denne trenden bremset opp i 2018 og har tilsynelatende snudd.

I tillegg ser vi at oppslutninga om Senterpartiet har økt kraftig, og at nabobønder er viktigere for kunnskapsutveksling blant bønder enn internett, fagtidsskrifter og rådgivningstjenester.

Undersøkelsen har også vist at mange bønder er optimistiske med tanke på fremtiden. Mange satser og investerer, har planer om å øke produksjonen eller ser for seg oppstart av ny produksjon på gården. Likevel står landbruket overfor store utfordringer i neste tiårsperiode. I 2018 rapporterte en av tre bønder at de tror økonomien fra gårdsdrifta vil gå i negativ retning i løpet av de neste fem årene.

Klimaforandringer, arealfragmentering, rovdyrpress, overproduksjon og utfordringer med å rekruttere nye bønder er bare noe av det bonden står overfor og som kan prege tiden fremover. Vi trenger derfor også kunnskap i årene som kommer om hva bonden tenker, mener, gjør og planlegger. Bonden er tross alt nøkkelaktøren i norsk matproduksjon.

For at resultater fra spørreundersøkelser skal ha en verdi, er man avhengig av at folk velger å svare, og vi er derfor svært takknemlige for at bønder landet over tar seg tid til det. Bøndene som er tilfeldig utvalgt denne gang vil motta spørreundersøkelsen i begynnelsen av februar. Når den er gjennomført vil resultater fra undersøkelsen og fra andre prosjekter bli fortløpende publisert på www.ruralis.no.