Bioenergi og kulturlandskap

Prosjektet er en følgestudie av prosjektet ”Frå kratt til kroner” som gjennomføres i Møre og Romsdal i regi av Skogselskapet og Møre og Romsdal fylke. Prosjektet gjennomføres i 7 utvalgte kommuner og har som mål å skape næringsutvikling knyttet til produksjon av biovarme, og samtidig kunne bruke virke fra kulturlandskapet i denne produksjonen for å minske gjengroingen av kulturlandskapet. Bygdeforsknings rolle som ”prosessaktør” består blant annet av å gjennomføre 2 intervju-undersøkelser blant de som er involvert i prosjektet i hver av de 7 kommunene. Målet med disse to undersøkelsene – en i starten og en mot slutten av fylkesprosjektet – er å få fram hvordan prosjektet gjennomføres i kommunene, hva som er mulig å få til av energiproduksjon, næringsutvikling og kulturlandskapspleie, og hvilke flaskehalser som kan identifiseres.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.