Bygder mellom ruralt og urbant – et helhetlig perspektiv på endringsprosesser (INTBU)

Dette er et femårig strategisk instituttprogram med oppstart i 2001. Hovedmålsettingen er å bidra til å øke forståelsen av sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene. Bygdene stilles ovenfor nye utfordringer som krever kreativitet og vilje til nyskaping. Grensene mellom bygd og by endres og utviskes, det rurale næringslivet er diversifisert og i stadig mindre grad avhengig av primærnæringene, og bygdebefolkningen er i stor grad en heterogen gruppe med ulik bakgrunn, interesser og behov. Med bakgrunn i de raske samfunnsendringene øker behovet for forskning om hvilke konsekvenser endringsprosessene har for dagligliv og tilpasninger i ulike bygder og for ulike grupper. Programmet vil utføre forskning innen fire temaområder: En analyse av bygdebegrepet og den rurale-urbane dimensjonen, Ruralitet, livsstil og identitet, Ruralitet og kjønn, og Ruralitet og næringsutvikling. Forskerutdanning med doktorgradsstipend og viderekvalifisering i form av post doc. stipend er en del av programmet. Programmet skal også videreutvikle nasjonale og internasjonale forskernettverk. Internasjonal publisering skal prioriteres.

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.