Dette er et femårig strategisk instituttprogram med oppstart i 2001. Hovedmålsettingen er å bidra til å øke forståelsen av sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene. Bygdene stilles ovenfor nye utfordringer som krever kreativitet og vilje til nyskaping. Grensene mellom bygd og by endres og utviskes, det rurale næringslivet er diversifisert og i stadig mindre grad avhengig av primærnæringene, og bygdebefolkningen er i stor grad en heterogen gruppe med ulik bakgrunn, interesser og behov. Med bakgrunn i de raske samfunnsendringene øker behovet for forskning om hvilke konsekvenser endringsprosessene har for dagligliv og tilpasninger i ulike bygder og for ulike grupper. Programmet vil utføre forskning innen fire temaområder: En analyse av bygdebegrepet og den rurale-urbane dimensjonen, Ruralitet, livsstil og identitet, Ruralitet og kjønn, og Ruralitet og næringsutvikling. Forskerutdanning med doktorgradsstipend og viderekvalifisering i form av post doc. stipend er en del av programmet. Programmet skal også videreutvikle nasjonale og internasjonale forskernettverk. Internasjonal publisering skal prioriteres.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.